Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.855
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt ten - wpisany w wieloletnią strategię rozwoju miasta - to kompleksowa inwestycja obejmująca renowacje kamienicy i przyległego do niej parku. Oba obiekty znajdują się w centrum miasta, w części wpisanej do rejestru zabytków. Konieczność realizacji tego projektu wynikała przede wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez mieszkających w najbliższym otoczeniu parku w centrum miasta, które objęte jest programem rewitalizacji, ale także z potrzeb pozostałych ełczan, dla których wzrost atrakcyjności turystycznej miasta oraz miejsca do zamieszkania oznacza więcej miejsc pracy i podniesienie poziomu życia. Podjęte działania miały na celu nie tylko przywrócenie możliwości funkcjonowania, ale też świetności kamienicy przy ul. Małeckich 3 oraz Parkowi Solidarności, po to aby śródmieście Ełku było jego wizytówką, miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Ich renowacja przyczynia się do podniesienia walorów środowiskowych, estetycznych i turystycznych miasta. Oba obiekty łączy zarówno ich zabytkowy charakter, bezpośrednie sąsiedztwo, przynależność do śródmieścia, jak i fakt, iż działania integracyjne podejmowane przez organizacje sektora pozarządowego, mające siedzibę w kamienicy (Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowym UM w Ełku), będą w dużej mierze realizowane w parku.

Projekt dzieli się na część zrealizowaną - park (sierpień 2009 r.) oraz część w trakcie realizacji - kamienica (sierpień 2011 r.). Przed renowacją park nie był w pełni wykorzystywany ze względu na zły stan. Obecnie pojawiły się w nim ujednolicone stylistycznie i wkomponowane w zabytkowych charakter terenu elementy małej architektury - ławki, kosze, lampy, kwietniki, zdroje wody. Uporządkowano roślinność, zmodyfikowano sieć alejek, odremontowano fontannę i pomnik. Miejsce na scenę i dostęp do mediów elektrycznych ułatwi organizację przedsięwzięć kulturalnych aktywizujących i integrujących mieszkańców. Do tej pory z uroków parku korzystało 12 800 osób po 5 razy w roku. Po remoncie przewiduje się, że liczba korzystających z parku wzrośnie nawet do 64 tysięcy w 2011 r. Dzięki zamontowaniu monitoringu poprawi się bezpieczeństwo spacerowiczów. Remont kamienicy natomiast zwiększy jej powierzchnię użytkową, liczbę lokali z sanitariatami, liczbę osób nowo zatrudnionych (do 10) i korzystających z poradni prowadzonych przez NGOsy.

Część projektu dotycząca parku została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu miasta. Całkowita wartość projektu to 8 759 184 zł (dofinansowanie z UE z RPO wynosi 5 714 920 zł.)

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Miasto Ełk
Ulica:  ul. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  57.271
Osoby kontaktowe:  Kamila Hołubowicz
 podinspektor ds. planowania strategicznego i analiz
 tel. 87 7326132
 e@mail: k.holubowicz@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych