Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.771
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Program "Zielone Podwórka Szczecina"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Szczecin charakteryzuje się zwartą przedwojenną zabudową, secesyjnymi kamienicami, a między nimi betonowymi podwórkami, tzw. „studniami”, zwykle bardzo zaniedbanymi. Obraz ten jest charakterystyczny dla wielu miast zachodniej Polski, a zwłaszcza ich centrów. Do niedawna szczecińskie podwórka były brzydkie i nieprzyjazne. Odczuwały to zarówno bawiące się na nich dzieci, jak i dorośli mieszkańcy. Przygnębiające wrażenie sprawiało na przykład zamieszkiwane przez kilkanaście tysięcy osób Osiedle Śródmieście-Zachód, zresztą zdecydowanie najuboższe w zieleń. Na każdego mieszkańca przypada jej tu co najwyżej kilkadziesiąt cm2. Zestawienie porównawcze z normatywnym wskaźnikiem europejskim, wynoszącym 8,5 m2 na osobę, mówi samo za siebie.

Gmina w porozumieniu z Radami Osiedli i wspólnotami mieszkaniowymi, postanowiła ten stan zmienić. W 2008 roku uruchomiono program „Zielone Podwórka Szczecina”. Początkowo miasto wyasygnowało na ten cel 1 milion zł. Zainteresowanie było jednak tak duże, ze znalazły się kolejne środki i działania kontynuowane są również w 2009 r. Koordynatorem przedsięwzięcia i dysponentem środków jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK). Celem programu jest atrakcyjne zagospodarowanie szczecińskich podwórek. Dotyczy on nie tylko opisanych na wstępie tzw. „betonowych studni”, ale wszystkich, dla których wspólnoty mieszkaniowe, Rady Osiedli lub sami mieszkańcy mają ciekawy pomysł na stworzenie miejsc wypoczynku, rekreacji, terenów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci.

Celem programu jest polepszenie wizerunku miasta poprzez poprawę estetyki i otoczenia budynków. Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, ławeczki) oraz placami zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice). Opracowano szczegółową procedurę, w ramach której wspólnota mieszkaniowa przygotowuje projekty i kosztorysy przedsięwzięcia. Następnie specjalna komisja, powołana zarządzeniem Dyrektora ZBiLK, w skład której wchodzi niezależny ekspert - specjalista architektury krajobrazu, projekty te ocenia i w ramach posiadanych środków kwalifikuje do realizacji. Ciężar realizacji projektu spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej i samych mieszkańcach. Rozliczenie działań jest typowe: po zakończeniu prac następuje ich odbiór, a następnie zwrot wydatków. Dalsze koszty utrzymania, napraw lub konserwacji spoczywają już na wspólnocie mieszkaniowej. Program „Zielone Podwórka Szczecina” stanowi element przyjętej przez Radę Miasta Polityki Mieszkaniowej oraz Strategii Renowacji, ale jego efekty cieszą przede wszystkim samych mieszkańców i to im bezpośrednio służą.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-04

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Szczecin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  70R Szczecin
Jednostka wdrażająca:  Zakład Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ulica:  Mariacka 25
Wirtyna internetowa:  www.szczecin.pl
 www.zbilk.szczecin.pl
Liczba mieszkańców:  392.187
Osoby kontaktowe:  Monika Ignatowska - Kaliciak
 Dyrektor ZBiLK
 tel. 091 – 4886 – 352

 Katarzyna Stankiewicz
 Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego
 tel. tel 091 4886 - 311
 e@mail: stankiewicz@zbilk.szczecin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych