Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.364.826
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Transport
Promocja miasta i regionu poprzez popularyzację turystyki rowerowej w małej gminie - LUBARTOWSKIE ŚWIĘTO ROWERU

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Pierwsze Święto Roweru w Lubartowie zorganizowano w 1994 r. Organizatorami byli pasjonaci, mieszkańcy Lubartowa. Samorząd pomagał w miarę swoich możliwości, ale dopiero w 2011 r. postanowiono długoletnią tradycję, znaną w całej Polsce imprezę i doświadczenie mieszkańców wykorzystać do promocji Ziemi Lubartowskiej. Sięgnięto po środki unijne i rozpoczęto budowanie i promocje produktu turystycznego – turystyki rowerowej w Lubartowie.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
W 2011 roku samorząd miasta Lubartowa wraz z samorządem powiatu lubartowskiego zrealizował projekt „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej”.  Cele projektu określono w zadaniu „Wzrost wykorzystania potencjału Ziemi Lubartowskiej – wypromowana oferta turystyczna w zakresie rozwoju turystyki rowerowej”. Miało to wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej tego zakątka Lubelszczyzny. Głównymi elementami przedsięwzięcia były:
- organizacja imprez turystycznych związanych z popularyzacją turystyki rowerowej oraz
  promocja oferty turystycznej Ziemi Lubartowskiej;
- udział w targach turystycznych – prezentacja zintegrowanej oferty turystycznej;
- informacja i promocja projektu oraz Ziemi Lubartowskiej;
- promocja produktu turystycznego - opracowanie „Strategii Promocji Produktu  
  Turystycznego Ziemi Lubartowskiej”.

W ramach projektu w pierwszym rzędzie zajęto się sprawami przygotowania i zabezpieczenia planowanego cyklu imprez. Dla uczestników zakupiono materiały promocyjne: ulotki, dyplomy, plakaty, a także bluzy polarowe, kamizelki odblaskowe, zestawy rowerowe naprawcze, światełka rowerowe, plecaki turystyczne, koszulki, czapeczki itp. Przygotowano też miejsce dla XVIII Święta Roweru – zniwelowano teren o powierzchni 0,74 ha zasiano trawę i doprowadzono energię elektryczną. Samorząd uzyskał również odpowiednie zgody i zezwolenia dotyczące przebiegu, zabezpieczenia tras oraz ubezpieczenia uczestników. Organizacja imprez wymagała również zabezpieczenia transportowego (przewóz bram startowych, stolików), sanitarnego i medycznego.

Najważniejsze oczywiście były same imprezy. Rozpoczęto od „Rowerowej Majówki po Ziemi Lubartowskiej”. Kilkuset rowerzystów miało do dyspozycji pięć opisanych i oznakowanych tras prowadzących po urokliwych miejscach Ziemi Lubartowskiej. Impreza odbyła się 28.05.2011 roku.

W czerwcu 2011 roku zorganizowano „Rowerowe Cross Country”. Miłośnicy jazdy rowerowej w terenie zjechali do Nowodworu koło Lubartowa na organizowane tu po raz pierwszy rowerowe Cross Country. Był to wyścig terenowy promujący turystykę rowerową poza szosami na obszarze Ziemi Lubartowskiej. Zawody były rozgrywane w kilku kategoriach. Najmłodsi mieli do przejechania 6,5 km. W kategorii „open” polnymi drogami trzeba było pokonać 65 km. Mimo nienajlepszej pogody wystartowało 120 uczestników.

W dniu 03.07.2011 roku zorganizowano koronną imprezę, tj. XVIII Święto Roweru. Organizatorzy obawiali się pecha, gdyż od rana padał deszcz. Rozważano nawet przeniesienie całej imprezy na inny termin. Tymczasem, ku zaskoczeniu, uczestnicy dopisali.  Ostatecznie  w święcie wzięło udział 3755 osób, które w sumie przejechały 81 204 km. Przyjechali rowerzyści  z: Nowego Jorku (USA), Lwowa (Ukraina), Perth (Australia), Kielc, Chełma, Sokołowa Podlaskiego, Legionowa, Białegostoku, Warszawy, Lublina, Wieliczki, Radzynia Podlaskiego, Parczewa,  Łukowa, Łodzi, Dęblina, Krasnegostawu, Zamościa, Białej Podlaskiej, Puław, Sanoka, Janowa Lubelskiego, Kawęczyna, Włodawy, Kozienic, Ryk, Łęcznej, Nałęczowa, Michowa, Ryn k/Giżycka, a także mieszkańcy Lubartowa  i okolic. Wśród uczestników imprezy było aż 92 dzieci. Najmłodszym uczestnikiem XVIII Święta Roweru był 3-miesięczny Oskar Tomasiewicz.  Uczestnicy mieli do wyboru cztery trasy, a dodatkowo  najmłodsi mogli przejechać 3 kilometrową  trasą przez nowo wybudowaną ulicę biegnącą przez tereny inwestycyjne, tj. ul. Nowodworską i Gazową (patrz załączniki).

Jak podkreślają w zaproszeniach sami organizatorzy Święto Roweru: „to nie są zawody! Nie liczy się ilość przejechanych kilometrów, czy tempo jazdy. Liczy się styl - radość, uśmiech, słońce na twarzy, wzajemna życzliwość i udział we wspólnej imprezie. Tradycją już jest, że każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom, okolicznościową, „świętorowerową” koszulkę oraz miskę pysznej gorącej grochówki. Uczestnicy Święta będą mogli wziąć udział w licznie organizowanych konkursach, nieodpłatnie oznakować rower. Każdy weźmie też udział w losowaniu wielu cennych upominków, wśród których są rowery i sprzęt turystyczny. Na miejscu startu i mety Święta Roweru zostanie ustawiona scena, na której będą odbywały się występy artystyczne oraz prezentacja najaktywniejszych uczestników imprezy. Obok, tradycyjnie już, zostaną ustawione stoiska oferujące sprzęt i akcesoria rowerowe, ubezpieczenia i inne przedmioty i usługi związane z jazdą na rowerze”.

W miesiącach od lipca do września mają miejsce kolejne imprezy. Tym razem chodzi o trzy rajdy rowerowe pod wspólną nazwą „Rowerowe Lato na Ziemi Lubartowskiej”. Rajdy miały formę zlotu gwiaździstego. Uczestnicy mieli do wyboru start w pięciu wyznaczonych punktach i w zależności od kolejnej edycji kierowali się do Stadionu Leśnego w Kamionce, nad jezioro w Firleju i na plac przed pałacem Sanguszków w Lubartowie. W tych miejscach odbywały się konkursy i zabawy, a całość kończyła się częścią artystyczną połączoną z festynem. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, przewodnik rowerowy, wodę i ciepły poczęstunek.

We wrześniu 2011 roku zorganizowano „Rekreacyjny Rajd Rowerowy po Ziemi Lubartowskiej”. Była to wycieczka po urokliwym trójkącie: Lubartów – Kamionka – Firlej – Lubartów. Pogoda tym razem dopisała, a na starcie stanęło blisko 1000 uczestników. Podczas rajdu rowerzyści zatrzymali się m.in. w Kozłówce, a w Firleju rozegrane zostały różnorodne konkurencji sportowe.

Ostatnią imprezę w ramach projektu zorganizowano 08.10.2011 roku. Pogoda znów okazała się kapryśna: było chłodno i padał deszcz. Mimo tych warunków na starcie pojawiło się  kilkudziesięciu zawodników. Wzięli oni udział w pierwszych amatorsko rekreacyjnych zawodach MTB w Lubartowie.  Teren, na którym rywalizowali, choć pozornie płaski, okazał się być wymagający. Druga część imprezy - zawody BMX - zorganizowana została na pierwszym w mieście skate parku. Urządzenia do ewolucji na BMXach, rolkach i deskorolkach,  powstały dzięki funduszom europejskim. Wykonano je w ramach projektu „Rowerem przez Krainę Lewarta”.

W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano również wyjazd na targi turystyczne Tour Salon 2011 do Poznania. Lubartów promował turystykę rowerową na targach po raz pierwszy. Przez pierwsze cztery dni imprezy, lubartowskie stoisko odwiedziło kilka tysięcy osób, przedstawicieli tour operatorów oraz specjalistów i organizatorów z branży turystycznej.  W ofercie targowej oprócz informacji o trasach Święta Roweru oraz atrakcjach turystycznych Lubartowa i okolic, znalazł się również oryginalny przewodnik rowerowy. Zawarto w nim opis 18 tras rowerowych wraz z adresami miejsc noclegowych (co szczególnie interesowało  turystów i przedstawicieli biur podróży) oraz zabytków i punktów gastronomicznych na Ziemi Lubartowskiej. Zorganizowano również pokazy filmów z ostatnich edycji Święta Roweru, a także prezentacje zdjęć z poszczególnych imprez projektu „Rowerem przez Krainę Lewarta” promujących Lubartów, jego zabytki i atrakcje turystyczne regionu.

Samorząd zorganizował również dwie konferencje i forum tematyczne, poświęcone pracy nad strategią promocji produktu turystycznego. Wzięło w nich udział ponad 130 osób. Wynikiem tych spotkań było przygotowanie strategii promocji (patrz załącznik).
Rezultaty wdrożenia narzędzia
Efektem podjętych działań był wypromowany produkt turystyczny. Lubartów zbudował swoją ofertę na długoletniej tradycji Święta Roweru. Oczywiście przy okazji Święta Roweru promowano też Ziemię Lubartowską, jej atrakcje, zabytki, miejsca godne zobaczenia (załącznik). Promocja okazała się skuteczna, na zorganizowanym rok później XIX Święcie Roweru padł rekord frekwencji. Pomimo żaru lejącego się z nieba i temperatury, która zachęcała do spędzenia czasu nad wodą, w imprezie wzięły udział 9103 osoby, które w sumie przejechały 224 882 km. To absolutny rekord !!! Uczestnicy przyjechali z różnych stron Globu. Reprezentowane były takie miejscowości, jak: Lwów (Ukraina), Perth (Australia), Berlin i Kassel (Niemcy), Dublin (Irlandia), Montreal (Kanada) i oczywiście miejscowości z wszystkich zakątków Polski.
Do kalendarza imprez rowerowych w Lubartowie weszły też na stałe „Rowerowa Majówka po Ziemi Lubartowskiej” w miesiącu maju i „Rajd rowerowy po Puchar Ziemi Lubartowskiej” we wrześniu.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Całkowity koszt realizacji projektu „Rowerem przez krainę Lewarta…” wyniósł 647 000 zł, wartość dofinansowania ze środków UE to kwota 452 900 zł.
W kolejnych latach samorząd uczestniczy również w kontynuacji niektórych imprez rowerowych wspomagając je budżetem ok. 20 000 zł.
Zasady równości płci
Program ten jest projektem neutralnym, nie naruszającym zasad równości w dostępie kobiet i mężczyzn do usług publicznych. Jego realizacja bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców gminy bez względu na płeć.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

     Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy ze społecznością lokalną. Organizatorem Święta Roweru jest grupa miłośników dwóch kółek, których nazwiska znajdziemy na stronie poświęconej tej imprezie (zob.: www.swietoroweru.pl). Współorganizatorem są członkowie Miejskiego Klubu Turystyki Rowerowej Relaks Lubartów i Szkolnego Klubu Turystyki Rowerowej przy ZS Nr 2. Podobnie pozostałe imprezy nie mogłyby się odbyć bez całej rzeszy wolontariuszek i wolontariuszy.
Turystykę rowerową promują najlepiej sami cykliści tłumnie uczestnicząc w lubartowskich imprezach.
 

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Lubartów postanowił promować miasto i region poprzez turystykę rowerową, mającą tu bogatą tradycję. Ruch turystyczny, co oczywiste, tworzy nowe miejsca pracy, a zarazem przyczynia się do wzrostu dochodów miejscowych przedsiębiorców.
Samorządy, które chciałyby powtórzyć sukces Lubartowa, powinny zidentyfikować swój potencjał, określić mocne strony, wybrać, jaki produkt turystyczny chciałyby zaproponować.  Turystyka rowerowa wydaje się być pomysłem uniwersalnym, możliwym do zrealizowania na każdym terenie. Oprócz walorów turystyczno – rekreacyjnych, rower staje się także coraz częściej wybieranym środkiem komunikacji. Ideę tę wspierają szczególnie większe miasta, borykające się z wizją zakorkowanych ulic i niską efektywnością tradycyjnej komunikacji miejskiej.

Jak więc promować turystykę rowerową? Warto wytyczyć wygodne trasy rowerowe i organizować ciekawe imprezy dla rowerzystów, promując je na targach turystycznych i w dostępnych mediach. Z czasem, gdy zaakceptują je mieszkańcy i goście,  przedsięwzięcia te staną się cyklicznymi. Jak widać na przykładzie niewielkiego Lubartowa, miłośnicy dwóch kółek potrafią na ciekawą imprezę przyjechać z całego świata. Na podejmowane działania trzeba oczywiście zabezpieczyć środki, jeszcze dostępne zewnętrzne, jak i te we własnym budżecie. Lubartów udowadnia, że wydane nakłady mogą zwrócić się z nawiązką. Warto więc wspierać lokalne pomysły i pasje, aktywnym mieszkańcom stworzyć przyjazny klimat i warunki i czasem jedynie… nie przeszkadzać, a trafione produkty turystyczne po początkowym okresie wersyfikacji czy nieufności, będą dalej rozwijać się z powodzeniem.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich