Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.665
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Transport
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Majdan Królewski

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Majdan Królewski" polega na kompleksowej modernizacji układu drogowego dróg powiatowych Powiatu Kolbuszowskiego znajdujących się w granicach gminy wiejskiej Majdan Królewski. Modernizacja objęła drogi powiatowe o łącznej długości 16,686 km i realizowana była przez gminę, w oparciu o umowę partnerską z powiatem kolbuszowskim. Umowa obejmowała przejęcie w czasowy zarząd     (na okres 5 lat) dróg powiatowych powiatu kolbuszowskiego w celu przeprowadzenia ich kompleksowej modernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcą o dofinansowanie zadania, inwestorem, instytucją zarządzającą i rozliczającą projekt przebudowy dróg powiatowych była gmina, która pokryła również finansowy wkład własny do projektu. Uzasadnieniem takiej decyzji była słaba sytuacja finansowa powiatu (brak środków finansowych w budżecie powiatu nawet na pokrycie wkładu własnego) - powszechnie znana sytuacja finansowa polskich powiatów. Wdrożenie tego typu rozwiązania realizacji zadań inwestycyjnych na obcym majątku wprowadza bardzo rzadko praktykowaną wśród samorządów różnego szczebla zasadę przejmowania zadań i jest wzorcowym przykładem budowania wzajemnych relacji o znaczeniu strategicznym pomiędzy samorządami różnych szczebli.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Majdan Królewski
Powiat:  kolbuszowski
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  36-110 Majdan Królewski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Rynek 1A
Telefon:  15 847 10 74 (w.69)
Wirtyna internetowa:  www.majdankrolewski.pl
Liczba mieszkańców:  10.110
Osoby kontaktowe:  Anna Rozmus
 e@mail: promo@majdankrolewski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich