Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.716
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
E-bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


E-bilet, wdrożony w mieście w listopadzie 2006 r., jest ważną częścią inteligentnych systemów transportu miasta. Ideą tego przedsięwzięcia jest jak najprostszy sposób dokonywania operacji zapłaty za przejazdy czy usługi. Elektroniczna Karta Miejska to nośnik pełnego biletu autobusowego, za pomocą którego można dokonać opłaty nie tylko za przejazdy jednorazowe, ulgowe czy miesięczne, ale również za korzystanie z parkingu czy za usługi w obiektach sportowych i kulturalnych miasta (kino, basen). E-bilet to również narzędzie do realnego śledzenia potoków pasażerskich. Umożliwia dostosowanie parametrów autobusów na danej linii do rzeczywistego zapotrzebowania ze strony użytkowników, uzyskanie pełnej informacji o ponoszonych kosztach prowadzenia danej linii, rzetelne rozliczanie się ze współorganizatorami transportu zbiorowego, kontrolę realizacji umów przez przewoźników. Analiza biletów optymalizuje ponadto cennik za przejazdy. Dzięki e-biletowi stworzono realną możliwość zarządzania informacją o potrzebach pasażerów, ich preferencjach i oczekiwaniach, a tym samym umożliwiono przygotowanie danych do analiz, potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 323 653 zł (budżet miasta - 1 432 939 zł, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 3 890 713 zł). Rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu dochodów Zarządu Transportu Zbiorowego (ZTZ) w 2007 roku o ponad 700 000 zł. Otrzymane informacje przekładają się też na lepsze wydatkowanie środków budżetowych, co - jak przewiduje się - spowoduje zwrot nakładów finansowych na ten cel w okresie dwóch lat.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Rybnik
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Rybnik
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-200 Rybnik
Jednostka wdrażająca:  Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Ulica:  ul. Budowlanych 6
Wirtyna internetowa:  www.rybnik.pl
 www.ztz.rybnik.pl
Liczba mieszkańców:  138.265
Osoby kontaktowe:  Stanisław Wengerski
 Główny specjalista
 tel. 0 32 7557160
 e@mail: ztz@ztz.rybnik.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych