Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.752
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie to stanowi unikalny na skalę krajową system kompleksowo podchodzący do problemu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywany na zlecenie miasta od roku 2000, jest nowoczesnym instrumentem zarządzania, który jest sporządzany na podstawie analizy przyczyn zaistniałych zdarzeń w ruchu drogowym. Do 2008 roku przygotowano 7 raportów, które są opracowywane przez pracowników Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i OpeGieKa Sp. z o.o. w Elblągu w oparciu o bazę danych o zdarzeniach drogowych, będącą częścią systemu Wspomagania Zarządzaniem Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR). WZDR wchodzi w skład systemu Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP). Baza wypadków i zdarzeń drogowych jest wykonywana w formie opisowej i graficznej - każde zdarzenie naniesione jest na mapę numeryczną miasta. Informacje na temat wypadków są pozyskiwane z policji i firm ubezpieczeniowych. Raporty przedstawiają miejsca koncentracji i przyczyny zdarzeń drogowych, charakterystyki sprawców i poszkodowanych, a także wyniki analizy stanu bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i dzieci w drodze do szkoły, które w zestawieniu z danymi z poprzednich lat  pozwalają na porównanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ocenę skuteczności działań podjętych w celu jego poprawy. Dzięki tym analizom sukcesywnie jest realizowana przebudowa ulic i skrzyżowań. Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosły 556 556 zł. 
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Elbląg
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Elblągu
Ulica:  ul. Łączności 1
Wirtyna internetowa:  www.umelblag.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Krystyna Dziurdź
 Naczelnik Zarządu Dróg UM w Elblągu
 tel. 0 55 239 32 43
 e@mail: zd@umelblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych