Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.869
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Zespół Mobilności Aktywnej - organizacja przyjaznej mieszkańcom komunikacji rowerowej i pieszej w Gdańsku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Czy komunikacja piesza i rowerowa może być przyjazna mieszkańcom? Okazuje się, że tak. Potwierdza to gdański "Zespół Mobilności Aktywnej". W Grodzie Neptuna powołano pełnomocnika d/s komunikacji rowerowej - tzw. oficera rowerowego. To on zarządza Zespołem Mobilności Aktywnej, który ma za zadanie upowszechnianie w mieście komunikacji pieszej i rowerowej. W Gdańsku zauważono, że sama budowa infrastruktury rowerowej - w tym ścieżek rowerowych - nie powoduje jeszcze wzrostu udziału ruchu rowerowego w miejskim "bilansie" komunikacyjnym. Konieczne stają się więc, jak pokazuje przykład wielu europejskich miast, dedykowane działania promujące jazdę na rowerze.  Gdańsk podjął to wyzwanie.  Zrealizowano projekt "Rowerowe Śródmieście Gdańska", w którym wszystkie ulice jednokierunkowe oraz ulice objęte zakazem ruchu zostały udostępnione rowerzystom w obu kierunkach. Ograniczono również maksymalną prędkość pojazdów na obszarze Starego i Głównego Miasta do 30 km/h, wprowadzono strefy skrzyżowań równorzędnych oraz śluzy rowerowe. Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce poddało się audytowi polityki rowerowej według  metodologii BYPAD,  szukając wzorców służących realnemu wzrostowi ruchu rowerowego. Co więcej w 2010 r. w mieście odbył się pierwszy Polski Kongres Mobilności Aktywnej.  Gdańsk zdobył i zamierza utrzymać pozycję krajowego lidera w dziedzinie rozwoju ruchu rowerowego oraz ... pójść krok dalej.  Samorząd stawia dziś na kompleksowy rozwój aktywnej mobilności, czyli nie ogranicza się tylko do jeżdżenia rowerem, ale również zachęca do chodzenia pieszo. Wsparcie aktywnej mobilności jest obecnie największym wyzwaniem dla wielu miast europejskich, które w ten sposób promują zdrowy tryb życia swoich mieszkańców, zachęcając ich, by uciekali przed chorobami cywilizacyjnymi na własnych nogach.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-06
Data aktualizacji:  2012-09-01

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  Gdańsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-803 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Gdańsku
Ulica:  Nowe Ogrody 8/12
Telefon:  (58) 323 61 80
Wirtyna internetowa:  www.gdansk.pl
Adres e@mail:  rowery@gdansk.gda.pl
Liczba mieszkańców:  456.967
Osoby kontaktowe:  Remigiusz Kitliński
 Pełnomocnik Prezydenta d/s Komunikacji Rowerowej
 tel. (58) 323 61 80
 e@mail: rowery@gdansk.gda.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych