Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.900
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Zarządzanie infrastrukturą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu o zewnętrzne środki finansowe

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W celu osiągnięcia w krótkim okresie  2004-2012 roku  tj. 8 lat  dostosowania istniejącej sieci drogowej oraz podniesienia standardu jej utrzymania do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim zastosowano zarządzanie siecią dróg powiatowych w perspektywie wieloletniej z ukierunkowaniem do pozyskania zewnętrznych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem  rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu.

Dokumentem wyjściowym był wieloletni program rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2001- 2006. W programie tym dokonano podziału funkcjonalnego dróg powiatowych oraz przypisano wyodrębnionym priorytetom standardy techniczne, horyzont czasowy wraz z kosztami. Przyjęcie Programu rozwoju sieci dróg powiatowych pozwoliło na podjęcie działań organizacyjno - prawnych, przygotowujących wdrożenie inwestycji.

Ujęcie problemowe w zarządzaniu siecią polegające na grupowaniu w określone moduły  problemowe, pozwoliło osiągnąć  założone cele jak też wpłynąć na rozwój gospodarczy powiatu przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. Przebudowano 319 km dróg z 422 km posiadanych co stanowi 75 % przebudowanej sieci, wprowadzono system monitoringu GPS pojazdów w zimowym i letnim utrzymaniu dróg,  dla dróg priorytetu I podniesiono standard utrzymania zimowego nawierzchni chlorkiem sodu.

Zarządzanie infrastrukturą drogową  w powiecie przasnyskim zostało podporządkowane rozwojowi gospodarczemu powiatu (usuwaniem sformułowanych problemów) przy maksymalnym  wykorzystaniu środków zewnętrznych. Było to podstawowe kryterium w podejmowaniu działań. Drugorzędnym kryterium był stan techniczny.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-02-24

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  06-300 Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
Ulica:  ul. Gdańska 4
Telefon:  (29) 752-27-28
Wirtyna internetowa:  www.pzd-przasnysz.pl
Liczba mieszkańców:  52.910
Osoby kontaktowe:  Kazimierz Pióro
 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
 e@mail: pzd@interia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych