Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.858
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Sosnowiec jest miastem, które zamieszkuje ponad 30 tys. osób z niepełnosprawnością, w tym szacuje się, że ponad 50% posiada naruszenia sprawności organizmu, które mogą powodować trudności w poruszaniu się. W związku z tym, opracowany został i jest realizowany Program Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (na lata 2007-2010), który jest kontynuacją programu rozpisanego na lata 2002-2006.

Założeniem programu jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w taki sposób, by organizować warunki ułatwiające podejmowanie pracy, wychodzenie z domu i nieskrępowany udział w życiu społecznym. Wszelkie działania, dzięki którym nie dopuszcza się do izolacji osób niepełnosprawnych i włącza się te osoby w życie społeczne i gospodarcze.  Takie działania najlepszy efekt przynoszą gdy podejmowane są dwutorowo, z jednej strony poprzez Wydziały Urzędu Miasta czy jednostki miejskie, z drugiej strony poprzez organizacje pozarządowe. Z uwagi na znaczne zurbanizowanie dużej powierzchni miasta oraz na niedostosowanie w dużej części komunikacji autobusowej do potrzeb osób niesprawnych a także na zupełną niedostępność komunikacji tramwajowej do potrzeb tych osób w Sosnowcu postanowiono zorganizować specjalistyczny transport. Głównym założeniem była dostępność cenowa tej usługi dla osób niepełnosprawnych.  

Rozpisany został konkurs przez Prezydenta Miasta na świadczenie określonej usługi, wybrana została organizacja, która dysponowała odpowiednim transportem dostosowanym do potrzeb określonej grupy ludzi. Określone zostały zasady, na jakich można korzystać z przewozów, specjalny regulamin i stawka przewozowa. Została ona wyznaczona na najniższym możliwym poziomie, co zapewne nie pozostaje bez znaczenia dla osób chcących korzystać z przewozów. Ogromne znaczenie mają zasady, na jakich odbywa się transport - przewozy odbywają się od miejsca zamieszkania do konkretnego, określonego przez użytkownika miejsca, czyli zasada „od drzwi do drzwi". Jednocześnie nie stwarza się ograniczeń co do celu wyjazdu - czy wizyta u lekarza, czy konieczność dojazdu do szkoły czy spotkanie towarzyskie. Pomysł okazał się bardzo trafiony, zainteresowanie przewozami jest ogromne, oprócz pojedynczych tras przewozowych, organizacja świadczy także usługi przewozowe abonamentowe, głównie dla niepełnosprawnej młodzieży gimnazjalnej, która dojeżdża do szkół. Zauważa się, że po kilku latach funkcjonowania tej usługi, intensywność korzystania z tego środku transportu w środowisku osób niepełnosprawnych jest tak duża, że koniecznym byłoby uruchomienie drugiego takiego specjalistycznego samochodu - co wydaje się największym potwierdzeniem celności wdrożonego przedsięwzięcia.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-16
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Sosnowiec
Powiat:  sosnowiecki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-200 Sosnowiec
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Sosnowiec
Ulica:  Aleja Zwycięstwa 20, Ulica 3 Maja 33
Telefon:  32 2962316
 32 2962317
Wirtyna internetowa:  www.sosnowiec.pl
Liczba mieszkańców:  221.259
Osoby kontaktowe:  Jan Andrzej Wieja
 Naczelnik Wydziału Zdrowia
 tel. 32 2962316
 e@mail: wzo.niepelnosprawni@um.sosnowiec.pl

 Janusz Kucharski
 Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 tel. 32 2962316

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych