Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.757
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Modelowy przykład organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zapewnienie mieszkańcom sprawnej komunikacji miejskiej i lokalnej stanowi jedno z kluczowych zadań własnych samorządu terytorialnego. Do końca 2009 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego funkcjonowały często na tych samych trasach dwie komunikacje lokalne. Jedną zorganizował Dzierżoniów, drugą Bielawa. Mieszkańcy musieli się nauczyć, jaki bilet należy zakupić na interesującą ich linię, a nadto uważać, do którego autobusu wsiadają. Z podobną sytuacją od lat nie mogą sobie również poradzić choćby samorządy Górnego Śląska.

To drogie i nieefektywne rozwiązanie zmusiło sąsiadujące gminy do wypracowania porozumienia. Z inicjatywy Burmistrza Dzierżoniowa powołano komisję złożoną z przedstawicieli zainteresowanych gmin, która w okresie czterech lat swojego funkcjonowania wypracowała modelowy system organizacji komunikacji lokalnej i miejskiej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim. Zawarto bilateralne porozumienia o organizacji komunikacji lokalnej między wszystkimi zainteresowanymi gminami i wyłoniono jednego operatora. Kluczowym zapisem w porozumieniach było oddzielenie funkcji operatora od przewoźnika. Porozumienia te wyprzedziły zapisy projektu ustawy „o publicznym transporcie zbiorowym". Projekt ten został w kwietniu 2010 roku przekazany do Marszałka Sejmu. (załącznik nr 1). Ustawa dostosowuje nasze krajowe regulacje do zapisów prawa unijnego (załącznik nr 2), a charakterystycznym zapisem, do którego skutków będą musiały się dostosować wszystkie gminy organizujące transport miejski i lokalny, jest właśnie oddzielenie roli operatora od przewoźnika. Dzisiaj w większości przypadków to przewoźnik pełni niejako dwojaką rolę: prowadząc dystrybucję biletów, układając rozkłady jazdy oraz kontrolując opłaty za przejazdy. Od początku 2010 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego istnieje już tylko jedna komunikacja lokalna i miejska. Wyłoniono  jednego operatora - gminę Bielawa. Pasażerowie nie muszą się już martwić jaki bilet kupić, ujednolicono też rozkłady jazdy. Gminy ponoszą jednakowe dopłaty uzależnione od ilości kilometrów, które przejadą autobusy po ich terenie, czyli od tak zwanych „wozokilometrów". Wdrożono więc nareszcie rozwiązanie proste, użyteczne i przyjazne dla mieszkańców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-10

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Wydział Inżynierii Miejskiej UM
Ulica:  Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  35.000
Osoby kontaktowe:  Zygmunt Kuc
 Inżynier Miasta
 tel. (74) 645 08 40
 e@mail: zk@um.dzierzoniow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych