Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.162
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt pod nazwą „Droga bez przeszkód, czyli transport dla osób niepełnosprawnych" w Opolu skierowany jest do osób niepełnosprawnych mających trudności w samodzielnym poruszaniu się.

W ramach projektu miasto oferuje osobom niepełnosprawnym specjalny środek transportu wyposażony w urządzenia umożliwiające bezpieczny przejazd oraz pomoc we wjechaniu i wyjechaniu z pojazdu. Dla osób poruszających się o kulach lub o własnych nogach pojazd jest wyposażony  w dodatkowe stopnie dostosowane do ograniczonego zakresu ruchu.

Cena usługi jest równa cenie biletu autobusowego komunikacji miejskiej. Opiekun lub asystent osoby niepełnosprawnej nie uiszcza opłaty za usługę. Transport osób niepełnosprawnych realizowany jest w każdy dzień tygodnia od 6ºº do 22ºº. Zamówienia na przejazdy przyjmowane są przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w  Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta.

Głównym celem projektu jest uzupełnienie oferty transportu publicznego oraz pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową w samodzielnym docieraniu do miejsc realizacji potrzeb życiowych i ról społecznych (dojazd do  pracy, na uczelnie, ośrodków  rehabilitacyjno - adaptacyjnych oraz innych placówek medyczno - opiekuńczych, spotkania w imprezach integracyjnych, kulturalnych  i sportowych). Program wpływa na aktywne i samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym.

Ze specjalistycznych usług transportowych miesięcznie korzysta ok. 130 osób.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Opole
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  45-015 Opole
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Opola, Wydział Polityki Społecznej
Ulica:  Rynek - Ratusz
Telefon:  77 45-11-800
Wirtyna internetowa:  www.opole.pl
Adres e@mail:  urzad@um.opole.pl
Liczba mieszkańców:  128.000
Osoby kontaktowe:  Adam Chwastowski
 Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej
 tel. 77 442 85 16
 e@mail: adam.chwastowski@um.opole.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych