Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.925
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Modernizacja układu komunikacyjnego zabytkowej Starówki miasta Nowego Sącza

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt polega na kompleksowej modernizacji układu drogowego zabytkowej Starówki, która objęła przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników 18 ulic w centrum miasta i na Rynku. Remontowane ulice posiadały wcześniej nawierzchnie z kostki kamiennej lub bitumicznej ułożone często w latach 50. lub 60. ubiegłego wieku na starych warstwach brukowych. Taka konstrukcja nawierzchni jezdni pod względem nośności była niedostosowana do obecnego natężenia ruchu pojazdów, dlatego ulegała znacznej degradacji oraz wymagała ciągłych bieżących i cząstkowych remontów. Uszkodzone chodniki wykonane z lanego asfaltu i płyt betonowych, utrudniały mieszkańcom i turystom przejazd przez centrum i zwiedzanie miasta.

Realizacja tego przedsięwzięcia połączona ze zmianą organizacji ruchu przyczyniła się do wyeliminowania uciążliwych problemów komunikacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców w tej ważnej dla życia społecznego i gospodarczego części miasta. 

Projekt wyróżnia bardzo dobre przygotowanie interdyscyplinarne. Na uwagę zasługuje szczególnie profesjonalne dokumentowanie w wersji elektronicznej informacji o układzie transportowym rewitalizowanego centrum miasta, stanowiące podstawę do budowania koncepcji modernizacyjno-inwestycyjnej całego układu infrastruktury w mieście, a także sprawność organizacyjna przy przebudowywaniu dróg oraz prowadzony dialog społeczny. Przy skomplikowanym jak na polskie warunki procedurach administracyjnych i przetargowych zdołano w krótkim czasie (cztery lata - od 2006 do 2009 r.) zmodernizować całą sieć ulic. Uzyskano w niedługim okresie porozumienie zarówno od konserwatora zabytków, jak i ze strony ochrony środowiska, technik i technologii drogownictwa oraz organizacji ruchu.

W wyniku realizacji inwestycji powstała spójna, wysokiej jakości sieć dróg i ciągów pieszych w centrum miasta. Skrócono czas przejazdu (między dwoma punktami sieci z 5,32 do 4,25 minut), zwiększono nośność z dotychczasowych 40 do 80 kN, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców, płynności ruchu oraz zmiana prędkości podróżowania przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości dla środowiska. Zmodernizowano 25 skrzyżowań, 57 przejść dla pieszych, 2 zatoki autobusowe i jeden mur oporowy.

Projekt uzyskał dofinansowanie z UE z EFRR (ZPORR) w wysokości 5 432 464 zł (całkowita wartość projektu to 8 684 538 zł).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Nowy Sącz
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-300 Nowy Sącz
Jednostka wdrażająca:  urząd Miasta
Ulica:  ul. Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.nowysacz.pl
 www.mzd.nowysacz.pl
Liczba mieszkańców:  83.833
Osoby kontaktowe:  Krystyna Madzia
 Referent ds. Funduszy Unijnych
 tel. (18) 442-70-01, 442-88-60
 e@mail: madzia_ns@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych