Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.895
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Rudy Śląskiej przez budowę parkingu wielopoziomowego w systemie PPP

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


W warunkach chronicznego braku niezbędnych środków finansowych partnerstwo publiczno-prywatne jawi się wielu jednostkom samorządu terytorialnego jako uniwersalna metoda szybkiego zrealizowania wszelkich wymarzonych inwestycji. Narzucony przez przepisy prawa obowiązek wykonania określonych analiz jest w takiej sytuacji traktowany jako zbędna formalność opóźniająca chwilę osiągnięcia wymarzonych celów. Tymczasem dobrze przeprowadzona analiza pozwala spojrzeć w zupełnie innym świetle na wyznaczony cel, zweryfikować jego realność, a czasami też znaleźć wariant alternatywny.Tak właśnie stało się w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, gdzie pierwotne plany przewidywały rozwiązanie problemów parkowania poprzez budowę parkingu w systemie PPP. Profesjonalnie przeprowadzona analiza pokazała jednak, że bez trudnych politycznie decyzji będzie to w chwili obecnej niemożliwe do wykonania – w konsekwencji ustalono, że pierwszy etap działań zostanie w całości sfinansowany przez gminę. Dopiero dalsze etapy porządkowania systemu parkingów zostaną oparte o model partnerstwa publiczno-prywatnego.Opisywany projekt został nagrodzony w konkursie Dobre Praktyki PPP – edycja 2008.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ruda Śląska
Powiat:  Rudzki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-709 Ruda Śląska
Ulica:  pl. Jana Pawła II 6
Telefon:  (32) 244-90-00 (do 1
Wirtyna internetowa:  www.ruda-sl.pl
Adres e@mail:  prezydent@ruda-sl.pl
Liczba mieszkańców:  143.930
Osoby kontaktowe:  Ewa Truchan
 Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
 tel. (32) 244-90-00 (do 10), wew. 3090, 3100

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych