Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.914
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Internetowy serwis "eInwestycje" - skuteczne narzędzie wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów stołecznych dróg

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W 2007 r. w Biurze Infrastruktury magistratu warszawskiego powołano Zespół Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych. Praca zespołu rozpoczęła się od gromadzenia informacji na temat planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dedykowanej bazy danych. W lipcu 2008 r. Zespół został przekształcony w samodzielne Biuro, którym kieruje Pan Wiesław Witek, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym. Baza, uzupełniona następnie o mapy cyfrowe, została po powołaniu Biura przekształcona w serwis internetowy „eInwestycje".

Serwis powstaje przy udziale firm realizujących zadania inwestycyjne. Zadaniem wiodącym serwisu jest wspomaganie procesu koordynacji, poprzez przedstawienie lokalizacji planowanych i realizowanych inwestycji, w oparciu o miejskie zasoby informacji przestrzennej. Warszawską „inwestmapę" współtworzą wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego na partnerskich zasadach. Każdy podmiot może samodzielne zamieszczać w nim dane, za których jakość odpowiada. Gwarantuje to rzetelność i aktualność zawartych w serwisie informacji, dając możliwość ich bezpośredniej wymiany. Stąd też serwis może być wykorzystywany do monitoringu procesu inwestycyjnego, jako wiarygodne źródło informacji o sytuacji w mieście. Obecnie w bazie danych znajdują się informacje o prawie 4 tysiącach przedsięwzięć, planowanych do 2015 r.

Wszystkie wprowadzone do serwisu dane dostępne są tylko dla firm i instytucji współpracujących w zakresie koordynacji. Z przydatnych informacji mogą też oczywiście skorzystać mieszkańcy i odwiedzający Warszawę goście. Pod internetowym adresem: http://inwestmapa.um.warszawa.pl można zapoznać się z lokalizacją inwestycji, prezentowaną przy pomocy „Google Maps", ich ilością przedstawioną w formie zestawień tabelarycznych oraz aktualizowanymi na bieżąco komunikatami o utrudnieniach w ruchu

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-19

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Warszawa
Powiat:  miasto na prawach powiatu
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  00-638 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Ulica:  Marszałkowska 77/79
Wirtyna internetowa:  www.um.warszawa.pl
Liczba mieszkańców:  1.710.076
Osoby kontaktowe:  Wiesław Witek
 Pełnomocnik ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym
 tel. (022) 44 32 270
 e@mail: wwitek@um.warszawa.pl

 Tomasz Kunert
 Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych
 tel. (022) 44 32 287
 e@mail: tkunert@um.warszawa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych