Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.351
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Mapa Praktyk


Usługi społeczne

 


» Kultura

  Augustów - ZACHOWANIE DLA POTOMNOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY SZTABIN
  Elbląg - Konkurs "Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego"
  Szczecin - Samorząd promotorem transgranicznej edukacji i rekreacji w Lasach Miejskich Szczecina
  Tarnobrzeg - Zwiększenie wykorzystania potencjału informacyjnego biblioteki
  


+ centra kultury

  


+ biblioteki

   Piła - Rodzinne popołudnia z Misiem - promocja czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu
  


+ domy kultury

  


+ muzea

 


» Pomoc społeczna

  Bielsko-Biała - Wdrażanie projektów "miękkich" na rzecz integracji społecznej przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych
  Częstochowa - Program na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany w latach 2003-2008 przez MOPS w Częstochowie
  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Gdynia - Plan Utrecht – program na rzecz wychodzenia z bezdomności w gminie Gdynia
  Gliwice - "Dobry start w samodzielność" - projekt systemowy wdrażany w powiecie gliwickim
  Gniezno - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AKORD – budowanie lokalnej sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Katowice - Miejska Dżungla - KATOWICE
  Katowice - Modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy ze społecznością lokalną na przykładzie realizowanego w Szopienicach Programu Centrum Aktywności Lokalnej
  Kielce - Działania Powiatu Kieleckiego w ograniczaniu skutków niepełnosprawności mieszkańców
  Kielce - Organizacja zajęć rehabilitacji środowiskowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych
  Lubin - Powiatowe Centrum Wolontariatu
  Malbork - Określenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu
  Myślenice - Prometeusz - Nadzieja - Pomoc - Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim
  Nysa - Punkty informacyjno-doradcze dla bezrobotnych "Jaskółka"
  Opole - Klub Integracji Społecznej - wzbogacenie prac społecznie użytecznych dodatkowymi działaniami aktywizującymi
  Opole - Razem ale osobno - Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową
  Ostróda - Szymanowie - szansą dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na równy dostęp do kompleksowego wsparcia od przedszkola do dorosłości
  Piła - "Dajemy szansę wszystkim" - powiatowy system wsparcia osób niepełnosprawnych
  Poznań - Lepsze jutro - aktywizacja osób bezrobotnych w Poznaniu
  Sanok - Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Sanockim
  Słupsk - Przekształcenie Domu Dziecka w nowoczesną instytucję opiekuńczą
  Szczecin - Przeciwdziałanie bezdomności - program polityki mieszkaniowej miasta Szczecina
  Szczecinek - Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na ośrodek rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie
  Świebodzin - Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Warszawa - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  Wągrowiec - Bogactwo kulturowe i przyrodnicze czynnikiem aktywizacji społeczności lokalnej
  Złotoryja - Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim
 


» Oświata

  Augustów - Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Augustowskiego
  Bolesławiec - Szkoła otwartych szans
  Elbląg - Elbląski Program Edukacyjny - "Uczyć się aby być"
  Gniezno - Praca z uczniami uzdolnionymi jako istotny element działań dydaktycznych
  Gorlice - Południowomałopolska Sieć Edukacji Zawodowej
  Kartuzy - Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy ofert szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych
  Kielce - Poprawa wyników nauczania uczniów powiatu kieleckiego dzięki zakupowi systemu EEG – Biofeedback
  Kielce - Twoja aktywność szansą na lepszą pracę
  Kielce - Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie
  Koszalin - Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół
  Legnica - Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie
  Piła - Przyjazna Szkoła w Środowisku - PR w zarządzaniu oświatą
  Poznań - Między edukacją a zatrudnieniem- program kształcenia zawodowego młodzieży
  Rawicz - Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki w szkołach powiatu rawickiego
  Sosnowiec - Zintegrowany system edukacji, wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Zielona Góra - Optymalizacja organizacji i finansów oświaty Powiatu Zielonogórskiego
  


+ Usprawnienia organizacji i finansowania ifrastrukt

  


+ Organizacja oświaty

 


» Ochrona zdrowia

  Bochnia - Organizator - specjalny ośrodek szkolno wychowawczy oraz stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
  Cieszyn - Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w powiecie cieszyńskim
  Cieszyn - "4 minuty, które decydują o życiu"
  Kraków - Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia "Zdrowy Kraków 2007-2009"
  Szczecin - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Szczecina
  Ząbkowice Śląskie - Procesy przekształceniowe powiatowego zakładu opieki zdrowotnej w celu nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz poprawy sytuacji finansowej zakładu.
 


» Sport i rekreacja


Usługi techniczne

 


» Transport

  Brzeziny - Wprowadzenie systemu kontrolno-monitorującego oraz lokalizacyjnego pojazdów GPS na terenie Powiatu Brzezińskiego przy pracach zimowych utrzymania dróg
  Nowy Sącz - Modernizacja układu komunikacyjnego zabytkowej Starówki miasta Nowego Sącza
  Opole - Świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta
  Przasnysz - Zarządzanie infrastrukturą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu o zewnętrzne środki finansowe
  Sosnowiec - Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych
  


+ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  


+ Partnerstwo publiczne przy realizacji inwestycji

   Ostrów Wielkopolski - Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - Partnerstwo samorządowo-rządowe
   Szczecinek - Rozwój transportu miejskiego i turystyki w Szczecinku w latach 2006-2012.
  


+ Systemy płatności za przejazdy komunikacją miejską

  


+ Komunikacja rowerowa

 


» Gospodarka mieszkaniowa

  Będzin - System dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Dąbrowa Górnicza - Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
  Ełk - Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku
  Gorzów Wlkp - Program rewitalizacji centrum Gorzowa Wielkopolskiego we współdziałaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi
  Kraków - Działania związane z wdrożeniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych
  Łódź - Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
  Słupsk - Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku
  


+ System organizacyjny zarządzania lokalami

  


+ Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych

  


+ Wspieranie wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

 


» Gospodarka komunalna

  Bielsko-Biała - Punktowy system oceny wniosków o przydział lokali komunalnych w Bielsku-Białej
  Chełm - Wspólne opracowanie planu gospodarki odpadami wraz z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej oraz cykliczne opracowywanie sprawozdań z ich realizacji
  Częstochowa - Optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy
  Giżycko - Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem
  Jaworzno - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaworzno
  Karpacz - Odpłatne przejęcie przez gminę Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Nowy Sącz - Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Nowego Sącz
  Nysa - Samorząd powiatowy promotorem współpracy z gminami i mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania lokalnym powodziom
  Płock - Ekodomki
  Pruszków - Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa
  Przasnysz - Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - stworzenie, kompleksowe uzbrojenie terenu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodnokanalizacyjnej) i udostępnienie inwestorom
  Szczecin - Samorząd promotorem transgranicznej edukacji i rekreacji w Lasach Miejskich Szczecina
  


+ Oczyszczanie ścieków

   Bydgoszcz - Poprawa systemu zarządzania świadczonych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bydgoszczy w wyniku wdrożenia systemu controllingu
  


+ Składowiska odpadów komunalnych

  


+ System odbioru odpadów niebezpiecznych

  


+ System segregacji odpadów komunalnych

  


+ Usuwanie azbestu

   Poznań - Azbest - produkt non grata
  


+ Poprawa jakości dostarczanej wody

  


+ Partnerstwo publiczno-prywatne


Rozwój instytucjonalny

 


» Zarządzanie strategiczne

  Cieszyn - System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim
  Lubaczów - Usprawnienie procesu tworzenia i publikowania aktów stanowionych przez organy powiatu
  Nysa - Współpraca samorządu powiatowego z gminami w tworzeniu dodatkowych narzędzi wsparcia rozwoju obszarów wiejskich jako przykład udanej replikacji programu regionalnego samorządu województwa
  Piotrków Trybunalski - Opracowanie Podręcznika procedur wdrażania projektu
  Rybnik - Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP)
  Szczecin - Miejski szlak turystyczny w Szczecinie jako narzędzie promocji miasta
  Wrocław - Gospodarowanie wydzielonymi częściami budżetu przez osiedla jako jednostki pomocnicze gminy (miasta)
 


» Zarządzanie zasobami

  Łódź - Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
 


» Zarządzanie personelem

  Brzeziny - Wprowadzenie systemu kontrolno-monitorującego oraz lokalizacyjnego pojazdów GPS na terenie Powiatu Brzezińskiego przy pracach zimowych utrzymania dróg
  Kościerzyna - "Obrotny Kaszeba" - projekt aktywizacji gospodarczej powiatu kościerzyńskiego
  Wołomin - System podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujący szkolenia i samokształcenie na przykładzie Powiatu Wołomińskiego
 


» Partnerstwo

  Elbląg - System współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi
  Ełk - Projekty transgraniczne realizowane przez powiat Ełcki
  Kraków - Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy
  Legnica - Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy
  Łódź - Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy
  Łódź - Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie
  Malbork - Określenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu
  Poznań - Program miejski "Kejter też Poznaniak"
  Przemyśl - Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi
  Sochaczew - Podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej
  Tarnów - Tarnowski portal konsultacji społecznych
 


» Zarządzanie usługami

  Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki oraz Sierakow - Wioski tematyczne narzędziem aktywizacji małych społeczności wiejskich
  Giżycko - Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem
  Kwidzyń - Dostęp do sieci szerokopasmowej oraz użytkowanie Internetu na obszarach wiejskich jako Instrument rozwoju regionalnego
  Legionowo - Samorządowy Program Promocji Zdrowia w Powiecie Legionowskim
  Nysa - Samorząd powiatowy promotorem współpracy z gminami i mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania lokalnym powodziom
  Oborniki - Europejski model doskonałości TQM narzędziem podnoszenia standardów jakości obsługi klienta urzędu administracji samorządowej na przykładzie Starostwa Powiatu Obornickiego


Efektywność energetyczna

 


» Praktyki

  Bielawa - Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie
  Bielsko-Biała - "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych."
  Bochnia - "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni"
  Częstochowa - Optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy
  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Ełk - Odnawialne źródła energii podstawą modernizacji szkolnego systemu grzewczego
  Nowa Wieś Ełcka - Kompleksowa modernizacja instalacji energetyki cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii w Domu Pomocy Społecznej


Współpraca JST-NGO

 


» Praktyki

  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Krosno Odrzańskie - Nie ma zdrowia bez pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w reintegracji zawodowej
  Przemyśl - Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi
  Tychy - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Tychy - Aktywizacja zawodowa i społeczna dla niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  Tychy - Małe Granty w praktyce


Współpraca między JST

 


» Praktyki

  Łódż - Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
  Opole - Aglomeracja opolska
  Poznań - Stowarzyszenie Metropolia Poznań
  Poznań - Model zintegrowanego rozwoju przestrzennego obszarów metropolitalnych - na przykładzie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolii Poznań 2020
  Przasnysz - Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie przykładem lokalnego partnerstwa samorządów w formie zinstytucjonalizowanej
  Wrocław - Partnerstwo w procesie zarządzania danymi narzędziem efektywnej gospodarki przestrzennej w powiecie wrocławskim
  Zduńska Wola - Partnerstwo międzysamorządowe w celu utworzenia i rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice


Dialog społeczny

 


» Praktyki

  Dabrowa Górnicza - „Cykl życia pracownika UM DG - budowanie zaangażowania”


System Monitorowania Usług Publicznych

 


» Praktyki

  Bydgoszcz - Poprawa systemu zarządzania świadczonych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bydgoszczy w wyniku wdrożenia systemu controllingu
  Dąbrowa Górnicza - Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
  Gdynia - Plan Utrecht – program na rzecz wychodzenia z bezdomności w gminie Gdynia
  Gliwice - Internetowy Sklep Geodezyjny on-line
  Legnica - Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie
  Nowy Targ - Rachunkowość zarządcza jako narzędzie do analizy kosztów usług edukacyjnych w powiecie nowotarskim
  Złotoryja - Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich