Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.200
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Mapa Praktyk


Usługi społeczne

 


» Kultura

  Barlinek - Centrum Informacji Turystycznej w Barlineckim Ośrodku Kultury
  Bochnia - Promocja kultury narzędziem realizacji celów strategii rozwoju miasta
  Bolesławiec - Powiat Bolesławiecki ratuje Teatr
  Częstochowa - Poligon kulturalny, czyli młodzież przejmuje inicjatywę
  Dąbrowa Górnicza - Projekt Dąbrowa Górnicza - Studium Głównych Tras Rowerowych
  Gdańsk - Karta do Kultury
  Gliwice - PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej
  Gliwice - Promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego
  Gliwice - Projekt Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego
  Halinów - Teatr im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Michałowie
  Jarocin - Biblioteka - Centrum Aktywności Lokalnej
  Katowice - Promocja Młodych Twórców Kultury
  Kielce - Powiat Kielecki - Jarmark Świętokrzyski
  Koszalin - Kultura jest dla każdego - oferta Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych
  Krotoszyn - Współpraca samorządu miejskiego z obywatelskim stowarzyszeniem miłośników kolei w promocji lokalnego transportu kolejowego oraz popularyzacji kultury i turystyki w regionie
  Olsztyn - Biblioteki multimedialne - nowoczesne centra informacji, edukacji i rekreacji
  Ostrów Wielkopolski - Centralny Komputerowy Katalog Biblioteczny
  Płońsk - Partnerstwo w kulturze i oświacie na przykładzie projektu Płońskie Zaduszki Muzyczne "PAMIĘĆ ZA SERCE" cykliczny multimedialny koncert w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom
  Podkowa Leśna - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej modelowym przykładem inkubatora kultury lokalnej
  Podkowa Leśna - Biblioteka samorządowa w małym mieście miejscem spotkań, inspiracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  Polkowice - Powiat Polkowicki - estetyka wsi
  Prabuty - "Pole sztuk" - Plener malarsko-rzeźbiarski w Rodowie
  Sędziszów - Budowa Bazy turystyczno - kulturalno - rekreacyjnej w Sędziszowie
  Swarzędz - Kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciami z dziedziny sportu i rekreacji.
  Szczecinek - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku - nowa formuła funkcjonowania instytucji kultury oraz innowacyjne metody zarządzania kulturą w samorządach lokalnych
  Trzebnica - Mobilny Przewodnik po powiecie trzebnickim
  Turek - Biblioteka Publiczna jako wydawca książek i ośrodek promujący lokalną twórczość
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
  Żory - Biblioteka - Jesteś na dobrej drodze, czyli Marketing Mix w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach
  


+ centra kultury

   Byczyna - Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w średniowiecznym grodzie
   Ełk - Rozwój usług kulturalnych jako jeden z filarów strategii rozwoju miasta
   Koszalin - Wioska Hobbitów
   Nowy Tomyśl - Wielofunkcyjna Stodoła Wielkopolska w Nowym Tomyślu - miejsce kultury i rzemiosła
   Puszczykowo - Puszczykowski Salon Artystyczny
   Węgrów - Wspólne przedsięwzięcie "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"
  


+ biblioteki

   Słupsk - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) w Słupsku
   Żory - Projekty kulturoznawczo-edukacyjne jako nowoczesna forma działalności Muzeum Miejskiego w Żorach (Zintegrowany Plan Rozwoju)
  


+ domy kultury

  


+ muzea

   Krosno Odrzańskie - Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim
   Żory - Zmiana systemu zarządzania w Muzeum Miejskim w Żorach (Museum’s Project Management)
 


» Pomoc społeczna

  Bielsko-Biała - "Bielsko-Biała łączy ludzi" - program przeciw wykluczeniu społecznemu
  Bielsko-Biała - Działania wspierające kierowane do rodzin wielodzietnych w ramach kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Bielsku-Białej, mające na celu promowanie modelu rodziny.
  Boguszów-Gorce - Gminny Informator Niepełnosprawnych w Gminie Boguszów-Gorce
  Bydgoszcz - Samorząd liderem działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynikającemu z bezrobocia
  Bytów - Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy
  Bytów - Powiat Bytowski SEPI
  Czersk - Wzmocnienie infrastruktury sołeckiej w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podniesienia jakości ich życia
  Częstochowa - Asystent rodziny
  Dąbrowa Górnicza - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
  Ełk - Ełk - Daj mi szansę, ja też potrafię
  Gdańsk - Rodzinne domy pomocy
  Gdańsk - Utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku
  Gogolin - Strategia i programy rozwiązywania problemów społecznych, osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia na lata 2005-2010
  Gryfino - Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim
  Karlino - Działania wobec dłużników alimentacyjnych przez pomoc i pracę socjalną w gminie Karlino
  Karlino - Aktywizacja środowiska lokalnego sposobem na rozwiązanie problemu jednostki
  Katowice - Integracja społeczności lokalnej w górnośląskich dzielnicach metropolitalnych - Nikiszowiec
  Lublin - Lublin Przyjazny Seniorom
  Lublin - Rodzina Trzy Plus
  Luboń - Świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  Łódź - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w mieście Łodzi
  Mława - Projekty socjalne Przyjazny Dom I, II, III
  Nysa - Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim
  Nysa - Modelowe rozwiązanie problemu bezrobocia i zarazem deficytu mieszkań
  Orneta - Ornecka spółdzielnia socjalna - skuteczne narzędzie aktywizacji
  Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski - GMINNE CENTRUM INFORMACJI
  Oświęcim - Program pomocy dla mieszkańców budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 realizowany przez MOPS w Oświęcimiu
  Piła - Powiat pilski Kontrakty pielęgniarskie
  Płońsk - Kompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
  Poznań - Wdrażanie i realizacja programu "Dziecko pod parasolem prawa" jako przykład współdziałania instytucji miejskich i policji w Poznaniu
  Poznań - Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010
  Przasnysz - Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - interdyscyplinarny Zespół stworzony ze specjalistów różnych dziedzin, którzy kompletnie realizują zadania przeciwdziałania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej
  Sopot - Program wsparcia osób objętych usługami opiekuńczymi
  Szamotuły - Centrum Integracji Społecznej
  Szczecin - Aktywna Integracja w Szczecinie - przeciw wykluczeniu społecznemu
  Szczecinek - Zespołowa metoda pracy służb socjalnych
  Szklarska Poręba - Zawiązanie Partnerstwa Lokalnego "Zdolna Dolna"
  Śrem - Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem
  Śrem - Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem
  Śrem - Program aktywności lokalnej w gminie Śrem jako innowacyjne narzędzie kształtujące politykę społeczną
  Świdnik - Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  Tczew - Bank Czasu - Bankiem Życzliwości
  Trzebina - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini
  Wałbrzych - Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 22 na Ośrodek Integracji dla Bezdomnych
  Warszawa - Centrum Aktywności Lokalnej - Żoliborz
  Warszawa - Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie
  Włocławek - Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku
  Żory - Bo ważny jest dom - kompleksowy i efektywny system wspierania rodzicielstwa zastępczego
 


» Oświata

  Aleksandrów Łódzki - "Mała gmina - wielkie perspektywy". Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
  Bielawa - Edukacja ekologiczna w Bielawie od przedszkola do szkoły wyższej
  Bielsko-Biała - Odnawialne Źródła Energii (OZE)- innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych kadr w Bielsku - Białej
  Brusy - Edukacja przedszkolna Kaszubów
  Brzozów - Wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów, wymiana doświadczeń oraz adaptacja sprawdzonych rozwiązań kluczem do sukcesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły
  Dzierzgoń - e-przedszkola.pl - Innowacyjne przykłady upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Dzierzgoń
  Ełk - Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta poprzez utworzenie miejskiej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
  Ełk - Lokalna polityka oświatowa miasta oraz gmin z terenu powiatu
  Ełk - Nasze pasje
  Ełk - Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym prowadzonym przez Miasto Ełk „Inny wymiar szkoły – trochę szkoły w szpitalu”
  Gliwice - Powiat Gliwicki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół powiatu gliwickiego o profilu ogólnym oraz poszerzenie oferty edukacyjnej tych placówek poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających dodatkowe zajęcia.”
  Głuchołazy - Współpraca JST ze stowarzyszeniami rozwoju wsi w zakresie edukacji
  Grodzisk Wielkopolski - Program profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi” w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Grodzisk Wielkopolski
  Jarocin - Zarządzanie oświatą w Jarocinie - "Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli"
  Jarocin - JAROCIN – KREATYWNA SZKOŁ@. Wyposażenie wszystkich szkół z terenu gminy Jarocin w mobilne pracownie komputerowe
  Koszalin - Działania na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych
  Kraków - Platforma edukacyjna w Urzędzie Miasta Krakowa
  Lubawa - Grupy zabawowe jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej
  Murowana Goślina - Zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom na terenie gminy
  Oleśnica - E-Oświata - program przyjaznej gminy
  Ostrów Wielkopolski - Stypendium naukowe im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  Poznań - Powiat Poznański – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.
  Prabuty - Zmiana zasad funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty
  Rybnik - Rybnicka edukacja niepełnosprawnych drogą do sukcesu.
  Sępólno Krajeńskie - Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie
  Skoki - Przekazanie fundacji prowadzenia szkół podstawowych z terenów wiejskich gminy zamiast ich całkowitej likwidacji
  Trzebina - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini
  Tychy - Pierwsza w Polsce samorządowa szkoła wyższa promotorem permanentnej edukacji mieszkańców Tych.
  Tychy - Osiedlowe Centra Sportowe w Tychach narzędziem upowszechniania sportu amatorskiego i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców
  Zelów - Formularze zamówień zamiast środków płatniczych w realizacji stypendium szkolnego
  


+ Usprawnienia organizacji i finansowania ifrastrukt

  


+ Organizacja oświaty

   Gdynia - Usprawnienie zarządzania gdyńską edukacją poprzez zintegrowany system zbierania danych
 


» Ochrona zdrowia

  Będzin - Powiat Będzieński - analiza zdrowia
  Biała Podlaska - Powołanie Spółki z udziałem 100% Gminy Miejskiej Biała Podlaska pod firmą "Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o."
  Bytów - Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy
  Dąbrowa Górnicza - Gminny program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół w oparciu o badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała.
  Dzierżoniów - Przyspieszenie procedur administracyjnych
  Elbląg - Nowoczesne Centrum dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej
  Ełk - Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym prowadzonym przez Miasto Ełk „Inny wymiar szkoły – trochę szkoły w szpitalu”
  Gliwice - Kompleksowa restrukturyzacja i prywatyzacja publicznej służby zdrowia
  Legionowo - Miejski Program Promocji Zdrowia w Legionowie
  Leszno - Procedura postępowania z rannymi i padłymi na terenie miasta Leszna zwierzętami
  Myślenice - Powiat Myślenicki - szkoła młodych ratwoników
  Nakło nad Notecią - Wdrożenie oddolnej inicjatywy reformy strukturalnej systemu lecznictwa zamkniętego w powiecie nakielskim
  Olecko - Powiat Olecki profilaktyka raka szyjki macicy
  Otwock - Przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jednoosobową spółkę Skarbu Powiatu
  Piła - Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną
  Przasnysz - Powiat przasnyski - SPZZOZ
  Rejowiec Fabryczny - Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym
  Skwierzyna - Poprawa jakości usług medycznych poprzez restrukturyzację Szpitala w Skwierzynie oraz powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu
  Słupsk - "Zdrowie - Mama i ja" - zdrowotny program profilaktyczno - edukacyjny
  Toruń - Program edukacyjny z zakresu zdrowego stylu życia
 


» Sport i rekreacja

  Lubartów - Promocja miasta i regionu poprzez popularyzację turystyki rowerowej w małej gminie - LUBARTOWSKIE ŚWIĘTO ROWERU


Usługi techniczne

 


» Transport

  Dzierżoniów - Optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową w małych i średnich miastach
  Dzierżoniów - Modelowy przykład organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim
  Kraków - Pierwszy w Polsce autobus miejski na zamówienie: TELE-BUS
  Krotoszyn - Współpraca samorządu miejskiego z obywatelskim stowarzyszeniem miłośników kolei w promocji lokalnego transportu kolejowego oraz popularyzacji kultury i turystyki w regionie
  Lubartów - Promocja miasta i regionu poprzez popularyzację turystyki rowerowej w małej gminie - LUBARTOWSKIE ŚWIĘTO ROWERU
  Ruda Śląska - Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Rudy Śląskiej przez budowę parkingu wielopoziomowego w systemie PPP
  Warszawa - Internetowy serwis "eInwestycje" - skuteczne narzędzie wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów stołecznych dróg
  Warszawa - Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym - innowacyjny sposób zarządzania remontami stołecznych dróg
  Warszawa - Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym na terenie m. st. Warszawy przy wykorzystaniu internetowej platformy informacyjnej
  Wrocław - Zintegrowany System Transportu Szynowego - przykładem nowoczesnej organizacji ruchu i zarządzania transportem tramwajowym w dużej aglomeracji miejskiej
  Zabrze - Budowa centrum przesiadkowego w gminie Zabrze w systemie PPP
  


+ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

   Elbląg - Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej
   Kościan - Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013
  


+ Partnerstwo publiczne przy realizacji inwestycji

  


+ Systemy płatności za przejazdy komunikacją miejską

   Rybnik - E-bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej
  


+ Komunikacja rowerowa

   Gdańsk - Zespół Mobilności Aktywnej - organizacja przyjaznej mieszkańcom komunikacji rowerowej i pieszej w Gdańsku
   Wrocław - Wrocławski Rower Miejski - przyjazny system udostępniania rowerów alternatywą dla tradycyjnych form komunikacji miejskiej
 


» Gospodarka mieszkaniowa

  Bydgoszcz - Samorządowy system pożyczkowy narzędziem wsparcia rewitalizacji i remontów bydgoskich kamienic
  Chorzów - Projekt zagospodarowania dużych mieszkań komunalnych - pustostanów lokalowych - jako przykład efektywnej polityki mieszkaniowej i prospołecznej w Chorzowie
  Ełk - Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Gorzów Wlkp - Biuro Zamiany Mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim
  Gorzów Wlkp - Hotel Metalowiec - pomoc zagrożonym społecznie rodzinom w budowaniu swojej przyszłości
  Kraków - Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami Granit Kraków
  Krosno Odrzańskie - Adaptacja budynku pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych
  Murowana Goślina - Realizacja umowy na Wieloletnie Zarządzanie i Realizację Inwestycji Budowlanych w Komunalnym Zasobie Lokalowym.
  Poznań - ZBUDUJ- ZAMIEŃ-ZAOSZCZĘDŹ (zmniejszenie wartości odszkodowań wypłacanych przez Miasto Poznań właścicielom prywatnym kamienic poprzez program budowy i zamiany mieszkań)
  Słupsk - "3 kroki do oddłużenia" - Program Spłaty Zadłużenia Mieszkańców Słupska.
  Szczecin - Program "Zielone Podwórka Szczecina"
  Wodzisław Śląski - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej w Wodzisławiu Śląskim
  Wrocław - Rewitalizacja zasobu - Program 100 kamienic
  


+ System organizacyjny zarządzania lokalami

   Gdańsk - Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
   Murowana Goślina - Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnych zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina
  


+ Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych

   Łódź - Program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi
   Sopot - Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu - programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych
  


+ Wspieranie wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

   Bytów - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i utworzenie Fundacji „Nasza Wspólnota”- jako skuteczny sposób finansowego i organizacyjnego wsparcia wspólnot mieszkaniowych oraz instrument zmiany wizerunku miasta
 


» Gospodarka komunalna

  Bielsko-Biała - System zarządzania energią w Bielsku - Białej
  Bydgoszcz - Bydgoski Węzeł Wodny - program rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych przywracających rzekę miastu i mieszkańcom
  Bydgoszcz - Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej - przykładem zagospodarowania historycznej przestrzeni śródmiejskiej wraz z jej adaptacją na potrzeby kultury i lokalnej przedsiębiorczości
  Częstochowa - Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy
  Częstochowa - Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną
  Dąbrowa Górnicza - Gospodarka odpadami komunalnymi
  Drawsko Pomorskie - Współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w rewitalizacji miejskiego dworca kolejowego oraz jego adaptacji dla potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych
  Głowno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Głownie
  Jarocin - Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami
  Jaworzno - Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy
  Katowice - Efektywne zagospodarowanie terenów nadrzecznych w obrębie aglomeracji miejskiej na przykładzie rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach
  Katowice - Elektroniczna rejestracja zgłoszeń dla mieszkańców o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych
  Krasnystaw - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"
  Lębork - Zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych popartych wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ)
  Płońsk - Budowa kompleksowej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych
  Poznań - Poznańskie choinki wracają do środowiska
  Pyrzyce - Wykorzystanie wód geotermalnych do kompleksowego ogrzewania miasta
  Świecie - Sieć współpracy pomiędzy rożnymi poziomami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  Tychy - Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - tyski program ograniczenia niskiej emisji (PONE).
  Wolsztyn - Gospodarka odpadami w gminie Wolsztyn
  Żyrardów - Praktyczna realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji fundamentem odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta
  


+ Oczyszczanie ścieków

  


+ Składowiska odpadów komunalnych

   Końskie - System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Końskie
  


+ System odbioru odpadów niebezpiecznych

   Poznań - System odbioru odpadów niebezpiecznych w Poznaniu
  


+ System segregacji odpadów komunalnych

   Błażowa - Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi na terenie własnej i sąsiednich gmin
   Oława - Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK
   Puszczykowo - Czyste Puszczykowo
  


+ Usuwanie azbestu

  


+ Poprawa jakości dostarczanej wody

   Elbląg - Dostosowanie jakości wody pitnej do wymagań norm Unii Europejskiej
  


+ Partnerstwo publiczno-prywatne

   Gdańsk - Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji - podmiotowi prywatnemu


Rozwój instytucjonalny

 


» Zarządzanie strategiczne

  Bochnia - Promocja kultury narzędziem realizacji celów strategii rozwoju miasta
  Bydgoszcz - Bydgoski Węzeł Wodny - program rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych przywracających rzekę miastu i mieszkańcom
  Częstochowa - Miasto zrównoważonej energii - częstochowski samorząd promotorem wzorcowego lokalnego planu działań efektywności energetycznej
  Drawsko Pomorskie - Współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w rewitalizacji miejskiego dworca kolejowego oraz jego adaptacji dla potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych
  Dzierżoniów - Miasto przyjazne przedsiębiorcom - jak wspierać przedsiębiorczość lokalną w małym mieście i regionie?
  Dzierżoniów - Zarządzanie energią w małym mieście – modelowa propozycja
  Lubartów - Samorządowy program wspierania przedsiębiorczości TERAZ BIZNES i organizacja lubartowskiej strefy gospodarczej
  Żyrardów - Praktyczna realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji fundamentem odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta
 


» Zarządzanie zasobami

  Prabuty - Kompleksowa realizacja zadań edukacji przedszkolnej przez niepubliczne placówki w gminie Prabuty
  Pyrzyce - Wykorzystanie wód geotermalnych do kompleksowego ogrzewania miasta
 


» Zarządzanie personelem

  Gdańsk - "Dojrzały przedsiębiorca" - wspieranie przedsiębiorczych gdańszczan powyżej 50 roku życia
  Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej
  Śrem - Zasady określania i modyfikacji wskaźników realizacji procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie
 


» Partnerstwo

  Dzierżoniów - Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
  Krasnystaw - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"
  Krzeszowice - Partycypacyjne fundusze osiedlowe i sołeckie przykładem efektywnej współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami
  Poznań - Sąd obywatelski w Poznaniu
  Tczew - Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych
  Tychy - Pierwsza w Polsce samorządowa szkoła wyższa promotorem permanentnej edukacji mieszkańców Tych.
  Wałbrzych - Międzywydziałowa współpraca w administracji na przykładzie realizacji projektu transgranicznego
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 


» Zarządzanie usługami

  Dzierżoniów - Model EFQM w praktyce na przykładzie Urzędu Miasta Dzierżoniowa
  Dzierżoniów - Miasto przyjazne przedsiębiorcom - jak wspierać przedsiębiorczość lokalną w małym mieście i regionie?
  Kluczbork - Współpraca gmin Śląska Opolskiego w efektywnym zarządzaniu energią na przykładzie procesu negocjacji z koncernem energetycznym
  Nowy Sącz - Zarządzanie ruchem klientów w urzędzie
  Nowy Sącz - Elektroniczna rejestracja dokumentów finansowych
  Nowy Sącz - Intranet jako narzędzie sprawnej komunikacji wewnętrznej
  Ruda Śląska - Punkt Obsługi Interesanta w CHR "Plaza" w Rudzie Śląskiej-Wirku
  Rybnik - Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik
  Śrem - Zasady identyfikacji i opisu procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie


Efektywność energetyczna

 


» Praktyki

  Bielawa - Edukacja ekologiczna w Bielawie od przedszkola do szkoły wyższej
  Bielsko Biała - Bielsko-Biała - Kampania edukacyjno - promocyjnej ”Bielsko – Biała chroni klimat
  Bielsko-Biała - System zarządzania energią w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Odnawialne Źródła Energii (OZE)- innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych kadr w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Monitoring rynku energii w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Program ograniczenia niskiej emisji na Podbeskidziu - udany przykład replikacji doświadczeń samorządu tyskiego w Bielsku Białej
  Częstochowa - Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy
  Częstochowa - Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną
  Częstochowa - Miasto zrównoważonej energii - częstochowski samorząd promotorem wzorcowego lokalnego planu działań efektywności energetycznej
  Częstochowa - Program "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Miasta Częstochowy"
  Dzierzgoń - Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń
  Dzierżoniów - Zarządzanie energią w małym mieście – modelowa propozycja
  Ełk - Inwestycje w odnawialne źródła energii elementem zintegrowanej polityki ekorozwoju miasta - "Mistrza Energii Odnawialnej"
  Ełk - MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY jako jeden z filarów efektywnego zarządzania miastem
  Głowno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Głownie
  Gniezno - Powiat Gnieźnieński - Biopaliwa
  Kępice - Współpraca samorządu miejskiego z Lasami Państwowymi i innymi podmiotami w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
  Kluczbork - Współpraca gmin Śląska Opolskiego w efektywnym zarządzaniu energią na przykładzie procesu negocjacji z koncernem energetycznym
  Kraków - Kompleksowe działanie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz efektywności energetycznej
  Nowa Dęba - Efektywne wykorzystanie energii z biomasy w skojarzeniu z odpadami pościekowymi do ekologicznego ogrzewania miasta
  Płońsk - Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk
  Poddębice - MIASTO SŁOŃCA - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych w strategicznej promocji gminy Poddębice
  Poznań - Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu jako element kompleksowej gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej
  Poznań - EcoDriving bezpiecznego Poznania - samorząd promotorem edukacji kierowców, służącej bezpieczeństwu ruchu miejskiego i ochronie środowiska.
  Poznań - "Trzymaj ciepło" 2010/2011 - program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków.
  Radlin - Radlin – Zastosowanie kolektorów słonecznych (OZE) w ramach programów modernizacji źródeł ciepła realizowanych przez gminę
  Radlin - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.
  Świdnica, Lubin - Redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez współpracę samorządów w ramach Grupy Zakupowej
  Tychy - Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - tyski program ograniczenia niskiej emisji (PONE).
  Uniejów - Jedyny w Polsce grzewczy system geotermalny bez zastosowania konwencjonalnych źródeł ciepła jako systemu wspomagającego


Współpraca JST-NGO

 


» Praktyki

  Bytom - Formy pomocy pozafinansowej dla organizacji pozarządowych
  Dąbrowa Górnicza - Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013, Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta
  Gdynia - Kampania przekazywania 1% podatku dochodowego na NGOsy "Mały procent, wielka sprawa"
  Gdynia - Aktywizacja Gdyńskiej Młodzieży
  Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jako narzędzie wspierania społeczeństwa obywatelskiego
  Gniew - Aktywny Gniew - Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich za pośrednictwem organizacji pozarządowych
  Jarocin - Udział trzeciego sektora w zarządzaniu gminą
  Kluczbork - Pierwszy polski klaster turystyczny platformą współpracy samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Opolskiem
  Kraków - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie platformą współpracy samorządu z organizacjami trzeciego sektora
  Nowy Tomyśl - Ekologiczno-promocyjna akcja "Zamień foliówkę na wiklinówkę"
  Płock - Zaspokojenie potrzeb społecznych dzięki partnerskiemu współdziałaniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku
  Poznań - Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010
  Poznań - Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną
  Śrem - Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem
  Śrem - Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem
  Tczew - Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych
  Warszawa - Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie
  Wrocław - Współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w opiniowaniu decyzji dotyczących środowiska naturalnego jako przykład ograniczenia ryzyka oraz efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Współpraca między JST

 


» Praktyki

  Bielsko Biała - MOPS Bielsko-Biała
  Brwinów - Partnerstwo trójsektorowe narzędziem wsparcia zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
  Bydgoszcz/Toruń - Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym
  Czerwieńsk - Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich
  Ełk - Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
  Gdańsk - Gdański Obszar Metropolitalny
  Gorzów Wlkp - Partnerstwo wobec procesów suburbanizacji gmin podmiejskich - Związek Celowy Gmin MG- 6
  Gostyń - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
  Karkonoskie gminy - Tezy Karkonoskie - koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego
  Karlino - Rzeka spoiwem partnerstwa obszarów pozbawionych silnych ośrodków wzrostu - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  Katowice - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Kościerzyna - Kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego
  Niemodlin - Partnerstwo Borów Niemodlińskich
  Nowy Sącz - Nowosądecka Akademia Samorządowa
  Nysa - Partnerstwo Nysa 2020
  Olsztyn - Cittaslow - Miasta Dobrego Życia
  Piaski - Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwoju gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej w województwie lubelskim
  Płock - Integracja działań publicznych na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
  Polkowice - Dialog społeczny narzędziem partycypacji samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów subregionu przemysłowego Zagłębia Miedziowego "Żelazny Most"
  Poznań - Partnerstwo dla integracji systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
  Puławy - Programowanie działań gmin ziemi puławskiej w partnerstwie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy
  Rybnik - Model wsparcia zintegrowanego rozwoju subregionalnego narzędziem partnerstwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
  Skawina - Podkrakowski obszar funkcjonalny Blisko Krakowa, - „od kasy do współpracy” – historia budowania partnerstwa
  Szczecin - Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym
  Śrem - Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
  Świdnica - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych narzędziem wsparcia inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców Ziemi Świdnickiej
  Świdnica, Lubin - Redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez współpracę samorządów w ramach Grupy Zakupowej
  Tarnowskie Góry - Deklaracja "Biały Śląsk"
  Tomaszów Mazowiecki - Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim
  Wałbrzych - Aglomeracja Wałbrzyska
  Wałbrzych - Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami.
  Wrocław - Partnerstwo w zakresie publicznego transportu pasażerskiego w korytarzu: Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra jako narzędzie rozwoju turystyki w Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa
  Zabrze - Partnerstwo międzysektorowe w procesie rewitalizacji dzielnicy Biskupice w Zabrzu – doświadczenia programu URBACT II


Dialog społeczny

 


» Praktyki

  Częstochowa - Dialog samorządu lokalnego z pracownikami - przedstawicielami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej
  Dzierżoniów - Zestaw narzędzi do budowania relacji partnerskich w organizacji
  Dzierżoniów - Partycypacja jako dialog- ustalenie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników
  Gdańsk - Rezerwa kadrowa jako element kształtowania kultury organizacyjnej firmy
  Gliwice - Mechanizm komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jednostką
  Jaworzno - Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy
  Koszalin - Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie
  Kraków - „System Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Krakowa”
  Lublin - „Przyjazne zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami”
  Łódź - Łódź – Kreuje motywuje – Pozapłacowy system motywacyjny
  Opole - Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych
  Poznań - Okresowa ocena pracownicza
  Poznań - Zarządzanie przez DOM wartości w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)
  Poznań - Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań*. Kontakt w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania.
  Przasnysz - „Bo największym kapitałem jest człowiek” – Zespoły Zadaniowe jako przykład efektywnej organizacji i kultury pracy
  Sępólno Krajeńskie - Młode mamy w pracy
  Słupsk - Wyróżnienie Pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku
  Słupsk - Ustalenie dodatkowych świadczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. nagród związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
  Słupsk - Ustalenie dodatkowych świadczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. dodatków przedemerytalnych
  Szczecinek - Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy i dobre relacje międzyludzkie w MOPS w Szczecinku
  Śrem - „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie”
  Świebodzice - Wdrożenie zoptymalizowanego systemu pracy UM w Świebodzicach podczas epidemii COVID-19
  Zabrze - Polityka personalna w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników
  Zabrze - „Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”


System Monitorowania Usług Publicznych

 


» Praktyki

  Bielawa - Przykład organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim
  Gdynia - Usprawnienie zarządzania gdyńską edukacją poprzez zintegrowany system zbierania danych
  Gdynia - Program osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera w Gdyni na lata 2017-2021
  Gdynia - Rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w gminie Gdynia
  Krzyż Wielkopolski - Jakość i optymalizacja wydatków na oświatę w Gminie Krzyż Wielkopolski z wykorzystaniem wskaźników efektywności
  Margonin - Scentralizowane usługi informatyczne na poziomie gminy podstawą efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi
  Sępólno Krajeńskie - Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie
  Słupsk - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jako edukacyjna platforma sprzętowo-programowa w zakresie digitalizacji zasobów
  Żory - Kontrola zarządcza w Muzeum Miejskim w Żorach – zintegrowany system wdrożenia
  Żory - Działanie projektowe – nowoczesny sposób funkcjonowania Muzeum Miejskiego w Żorach
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich