Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.381.146
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Strona główna
BAZA DOBRYCH PRAKTYK  jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2007. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 400 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - zamieszczonych w kilku działach. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane pod względem merytorycznym i danych kontaktowych.

Baza ma służyć udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy wpisywane są opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura naszych organizacji, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne samorządy. Budowa i funkcjonowanie bazy w latach 2007-2010 było wspierane przez Norweski Mechanizm Finansowy. W latach 2010-2011 dodano przy wsparciu projektu POKL 5.4 „Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych" nowy dział bazy dotyczący współpracy JST i NGO, zaś od kwietnia 2011 główny rozwój bazy w jej zasadniczym kształcie (zarządzanie usługami i rozwojem instytucjonalnym) jest elementem projektu POKL 5.2 „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu lokalnego (gmin i powiatów)".
Od stycznia 2013 dodano nowy dział „Współpraca między jednostkami samorządu (JST)” w ramach realizacji projektu „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”  przez Związek Miast Polskich  (ZMP) we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP)  i Związkiem Gmin Wiejskich RP (ZGW RP) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).
Każda praktyka, której opis został wytworzony w ramach jednego z tych programów jest oznaczona na dole strony logami projektu i instytucji wspierającej.
Baza jest elementem tworzenia systemu doskonalenia zarządzania w sektorze samorządowym jaki konsekwentnie budują nasze organizacje. Sama identyfikacja dobrych praktyk poprzez prasę samorządową - choć bardzo pozytywna - nie jest wystarczająca. Przyszli naśladowcy potrzebują ustrukturalizowanego opisu przygotowanego w zachęcający sposób, tak aby przekazać najważniejsze cechy przetestowanego już wdrożenia, wraz z dodatkowymi informacjami dla ewentualnych chętnych naśladowców. Opisy zawierają informacje adresowe dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej, oraz udostępniają dokumenty źródłowe wytworzone w danym samorządzie, które mogą być wykorzystane przez inne samorządy, powodując obniżenie kosztu lub skrócenie czasu przejęcia praktyki.
Twórcy i administratorzy Bazy zdają sobie sprawę, że prezentowane praktyki nie mogą być bezpośrednio i w całości skopiowane i przeniesione do innych samorządów, ale zawsze muszą podlegać twórczej adaptacji. Nie mniej skrócenie ścieżki dla naśladowców oraz podsunięcie im konkretnego pomysłu usprawnienia lub systemowego rozwiązania jakiś problemów jest tą wartością jaką projekt chce Państwu zaoferować.

Prosimy użytkowników o uwagi jak można udoskonalić bazę lub sposób prezentacji, a także jakie jeszcze rozwiązania są godne opisania i włączenia do Bazy. Możecie Państwo zgłosić swoje własne przetestowane rozwiązanie - chętnie nawiążemy kontakt w celu podjęcia decyzji, czy możemy taki opis włączyć do Bazy. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Bazy.
Paweł Tomczak
Koordynator merytoryczny Bazy Dobrych Praktyk

Ostatnio wprowadzone praktyki
Przykładowe praktyki
Usługi społeczne» więcej praktykUsługi techniczne» więcej praktyk

Rozwój instytucjonalny» więcej praktyk

Efektywność energetyczna» więcej praktykWspółpraca JST-NGO» więcej praktykWspółpraca między JST» więcej praktykDialog społeczny» więcej praktykWyszukiwanie praktyk po obszarach
Obszar zarządzania:  
Wyszukiwanie praktyk po miejscowości


Miejscowość: 

 
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich