Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.912
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Gospodarka komunalna
Budynki socjalne mogą być piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy mieszkaniowej Gminy Lesznowola dla rodzin będących w trudnych warunkach

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Wybudowanie obiektów mieszkalnych miało na celu poprawę warunków mieszkaniowych najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Lesznowola. Zdawaliśmy sobie sprawę, iż istnieje wiele rodzin, które w natychmiast potrzebują mieszkania, jednocześnie często były to rodziny wielodzietne. Sytuacja była dość poważna zwłaszcza w miejscowości Zamienie. Tam w dwóch barakach mieszkalnych należących wcześniej do Państwowego Zakładu Surowic i Szczepionek zamieszkiwały 24 rodziny. Były to baraki zakładowe, w których lokale zostały przyznane mieszkańcom – pracownikom zakładu. W ramach porozumienia Gmina „ przejęła” baraki wraz z lokatorami w roku 2004. Do końca roku 2007 Gmina wybudowała obiekt o powierzchni użytkowej 2256,69 m2, z parterem przeznaczonym na potrzeby gminnego przedszkola i dwoma kondygnacjami z 30 lokalami mieszkalnymi jedno - i dwupokojowymi o powierzchniach od 32,67 m2 do 58,31 m2. Budynek w całości został zasiedlony przez byłych lokatorów baraków.Podobnie było w miejscowości Łazy. Znajdowały się tam baraki mieszkalne z ośmioma mieszkaniami. W momencie oddania do użytkowania budynku komunalnego w Łazach wszystkie te rodziny zostały przesiedlone. Ponadto można było przyznać mieszkania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem innym osobom oczekującym. Obecnie w budynku zamieszkują 32 rodziny. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 1288m/2, powierzchnia lokali jest zróżnicowana od 29,74 m/2 do 49,47 m/2. Są to mieszkania jednopokojowe lub dwupokojowe. Z reguły większość polskich gmin budując mieszkania socjalne nie przywiązuje wagi do strony architektonicznej obiektu inwestując w kontenerowe baraki najczęściej szaro – bure i mało estetyczne. Lesznowola jest przykładem, że można wybudować tanio ale pięknie. Koszt budynku w Łazach wyniósł 2.327.419 zł, a w Zamieniu 2.833.753 zł. Skorzystaliśmy z możliwości dofinansowania do obu budynków z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.888.500 zł, co znacznie obniżyło udział środków budżetowych gminy. Obydwa budynki zostały zgłoszone do konkursu architektonicznego „O Złoty Żuraw 2007”, którego założeniem było nagrodzenie tych inwestorów, projektantów i wykonawców, których obiekty zdobią polskie ulice, poprawiają estetykę, a ludziom żyje się przyjemniej i ładniej. Przez organizatorów promowany był dobry styl w architekturze i piękno naszych ulic.

W konkursie tym inwestor Gmina Lesznowola, projektant i wykonawca budynku z Zamieniu otrzymali statuetki Srebrnego Żurawia 2007.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

     Pierwszym etapem było rozpoznanie aktualnej sytuacji tj. 

     - zapoznanie się z zapotrzebowaniem na mieszkania socjalne (złożone przez mieszkańców wnioski), opiniami Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Lesznowoli,

     - zasięgnięcie opinii sołtysów i radnych w sprawie lokalizacji obiektów,

     - analiza finansowa (remont starej substancji mieszkaniowej czy nowe budownictwo),

     - wyznaczenie celów:

     - Każdy lokal zaopatrzony w media,

     - Każdy najemca rozlicza się zgodnie ze wskazaniami liczników przynależnymi do lokalu,

     - Powołanie komisji mieszkaniowej,

      - Przygotowanie i zatwierdzenie „Regulaminu przydziału mieszkań socjalnych”.

     Następnie podjęto race przygotowujące dokumentację:

     - sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych,

     - uzyskania pozwolenia na budowę.

     W fazie realizacja przeprowadzono:

     - ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy,

     - rozpoczęcie budowy,

     - zakończenie budowy, oddanie do użytkowania,

     - zawarcie umów z najemcami,

     - zasiedlenie obiektów mieszkalnych. Kolejny etapem było uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zgłoszenie obiektów na konkurs architektoniczny.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Na wdrożeniu rozwiązania skorzystały rodziny przeniesione do nowowybudowanych bloków mieszkalnych, oraz inne długo oczekujące i najbardziej potrzebujące tj. 62 rodziny. Skutki wdrożenia tego przedsięwzięcia zdecydowanie będą długofalowe, z uwagi na stworzenie tym rodzinom nowych możliwości. Na powstaniu tych obiektów skorzystało także całe otoczenie (sąsiedztwo), bo znacznie przyjemniej mieszkać wśród pięknych zabudowań. Także Inwestor – Samorząd Gminy Lesznowola jest dumny, że ludziom w różny sposób pokrzywdzonym przez los i niezaradnym pozostającym w trudnych warunkach dał szansę na nowe życie w nowych, pięknych wnętrzach. Po wyburzeniu starych baraków pozyskaliśmy nowe tereny, które mogły być przeznaczone na cel zgodny z potrzebami, np. urządzenie terenów zielonych.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Koszty finansowe: Koszt budowy dwóch obiektów: 5.161.172  zł. 

     Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.888.500 zł, czyli wydatek z budżetu gminy to: 3.272.672 zł.

     Czas budowy: niecałe 3 lata.

Decydując się na budowę nowych obiektów Gmina musiała podjąć decyzję czy inwestować w baraki mieszkalne, które znajdowały się w dramatycznym stanie technicznym, postawić nowe baraki kontenerowe czy nowe szanse i możliwości mieszkańcom i przenieść ich do nowoczesnych i pięknych mieszkań. Drugi wariant oczywiście wiązał się większymi nakładami finansowymi, jednakże koszty społeczne okazały się dużo ważniejsze. Nowi mieszkańcy otrzymali mieszkania w wysokim standardzie, w pięknych obiektach, w ładnym otoczeniu. Bardzo ważne okazało się tu dowartościowanie, wzmocnienie poczucia godności i wiary w siebie tych ludzi. Zobaczyli, że gmina o nich zadbała, dała szanse aby mogli mieszkać w dobrych warunkach. Przy wręczaniu kluczy radość była ogromna.

Zasady równości płci

W opisywanym obszarze praktyki nie wystąpiły nierówności w dostępie kobiet i mężczyzn do usług publicznych. Zarówno mężczyźni jak i kobiety mieli takie same warunki do spełnienia przy przyznaniu mieszkania w obu budynkach.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Warto założyć, że inwestycja choć droższa pierwotnie będzie służyła mieszkańcom wiele lat. Rozwiązania tańsze, prowizoryczne okazują się często w perspektywie lat o wiele droższe.Należy się także rozejrzeć za możliwością zewnętrznego finansowania.W chwili wdrożenia inwestycji może nastąpić „zalew” nowych wniosków o przydział mieszkania. Należy powołać dobraną właściwie komisję przydzielającą lokale i przygotować adekwatny, biorący pod uwagę „sprawiedliwość społeczną” regulamin.Projekt budowy i zasiedlenie atrakcyjnych mieszkań socjalnych powinien być w każdej fazie monitorowany, aby uniknąć niezadowolenia i protestów społecznych. Po zasiedleniu pierwszego budynku wyciągnęliśmy wnioski z przeprowadzonego postępowania, aby uniknąć niepotrzebnych napięć i błędów w przyszłości. 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych