Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.209
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie" to autorskie rozwiązanie zarządcze polegające na corocznej realizacji zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach, stosownie do uprzednio wyliczonych i korygowanych w trakcie roku budżetowego środków, niezbędnych do uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozwiązanie to pozwoliło na:

- uruchomienie długo oczekiwanych zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) w placówkach oświatowych Gminy Sępólno Krajeńskie,

- uzyskiwanie średnich wynagrodzeń przez nauczycieli bez konieczności wypłaty im jednorazowych dodatków uzupełniających.

W prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie placówkach oświatowych:

- zagospodarowano czas wolny dzieci i uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami,

- wyzwolono konkurencję i wiele ciekawych inicjatyw dotyczących zajęć dodatkowych,

- zdecydowanie podwyższono uzyskiwane dotąd dość słabe wyniki sprawdzianów i egzaminów,

- utrzymano wysoki poziom dyscypliny budżetowej wydatkując na wynagrodzenia tyle środków, ile jest niezbędnych dla uzyskania średnich wynagrodzeń,

- ani razu nie wypłacono nauczycielom wyrównań w postaci jednorazowych dodatków uzupełniających,

- utrzymano bardzo dobre relacje pomiędzy samorządem i szkołami, stwarzając nauczycielom możliwość uzyskania średnich wynagrodzeń poprzez wykonywanie dodatkowej pracy, nie zaś poprzez wypłacanie „jednorazowych dodatków uzupełniających" bez świadczenia pracy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Sępólno Krajeńskie
Powiat:  sępoleński
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:   Sępólno Krajeńskie
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej;
Wirtyna internetowa:  www.gmina-sepolno.pl
Liczba mieszkańców:  16.054
Osoby kontaktowe:  Zbigniew Marek Tymecki
 Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowe
 tel. 52 389 42 42
 e@mail: zoos_sepolno@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich