Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.827
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Powiat Poznański – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Powiat Poznański  wzorcem dla innych miast w realizowaniu  projektów integrujących osoby niewidome i słabo widzące ze społeczeństwem.

Projekt zrealizowany został z myślą o dzieciach uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Przedmiotem projektu była budowa parku orientacji przestrzennej, z elementami dydaktycznymi dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu odtworzono klimat ogrodu barokowego, a w jego przestrzeń wkomponowano urządzenia dydaktyczno-zabawowe służące rehabilitacji  osób niewidomych i niedowidzących.

Park służy rehabilitacji, rewalidacji i edukacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na terenie obiektu wytyczone zostały m.in. drogi o różnej nawierzchni, zainstalowano obiekty symulujące prawdziwy ruch uliczny, modele architektoniczne rzeczywistych miejsc i wiele urządzeń, dzięki którym dzieci uczą się poprzez zabawę; zabawki dźwiękowe, pajęczyny do wspinaczki, równoważnie, wiszący most, komunikatory głosowe, tor przeszkód, huśtawki. Park jest miniaturą rzeczywistości, w której osoby niewidome mogą ćwiczyć swoje zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

Powstanie Parku przyczynia się do pełniejszej realizacji celu edukacyjnego placówki poprzez integrację i rehabilitację społeczną jej wychowanków, co w konsekwencji będzie impulsem późniejszej aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest również zapoznanie pełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego ze sposobem funkcjonowania ludzi niewidomych i niedowidzących w otwartej przestrzeni, co przyczynia się do pokonywania barier mentalnych w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i lepszej integracji tych grup społecznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznanski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:   Poznań
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owi
Wirtyna internetowa:  www.powiat.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  337.883
Osoby kontaktowe:  Bartosz Zawieja
 Dyrektor Wydziału
 tel. 61 84 10 682
 e@mail: bartosz.zawieja@powiat.poznan.pl

 Maria Tomaszewska
 Dyrektor SOSW w Owińskach
 tel. 61 812 04 86

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich