Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.786
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Powiat Gliwicki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół powiatu gliwickiego o profilu ogólnym oraz poszerzenie oferty edukacyjnej tych placówek poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających dodatkowe zajęcia.”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt polegał na wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych - podstawowych i gimnazjalnych - poprzez realizację dodatkowych, nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych obejmujących;

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych i przedsiębiorczości;

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną;

- doradztwo edukacyjno-zawodowe;

- wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania, skuteczniejszych aniżeli formy tradycyjne.

Nowatorstwo projektu polegało na stworzeniu kompleksowej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb uczniów poszczególnych szkół oraz wykorzystującej wcześniej nie stosowane w praktyce szkolnej metody i formy nauczania.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w placówkach oświatowych zostały wzbogacone o atrakcyjne formy; zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne a także praktyczne formy doskonalenia znajomości języków obcych. Ofertę szkół specjalnych wzbogacono dodatkowo  o zajęcia ogólnorozwojowe na basenie i kortach tenisowych, hipoterapię i kynoterapię. Rozszerzono działalność szkolnych ośrodków kariery. Wprowadzono nowe metody pracy w ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gliwice
Powiat:  gliwicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Wirtyna internetowa:  www.powiatgliwicki.pl
Liczba mieszkańców:  115.230
Osoby kontaktowe:  Ewa Pieszka
 Inspektor
 tel. 32 332 66 52
 e@mail: e.pieszka@starostwo.gliwice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich