Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.854
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie" to projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Głównym założeniem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły przez organizację zajęć wyrównawczych i pozaszkolnych służących podniesieniu umiejętności uczniów na rynku pracy. Projekt skierowany został do uczniów Technikum Nr 8 w ZSP Nr 5, kształcących się w zawodach technik technologii żywności, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik mechanik. Projekt przewidywał udział uczniów technikum w wyrównawczych zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki,
podstaw przedsiębiorczości, ICT, geografii oraz w wyjazdach przedmiotowo- tematycznych. W ramach projektu przewidziano również opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla młodzieży.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-19

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Kielce
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  25-014 Kielce
Jednostka wdrażająca:  Powiat Kielecki – Starostwo / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Ulica:  Al. IX Wieków Kielc 3
Telefon:  41 3444981
Fax:  41 3442825
Wirtyna internetowa:  www.powiat.kielce.pl
Adres e@mail:  sekretariat@powiat.kielce.pl
Liczba mieszkańców:  206.261
Osoby kontaktowe:  Irena Marcisz
 dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
 tel. 41 3914025
 e@mail: zsp5lopuszno@o2.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich