Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.818
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Optymalizacja organizacji i finansowania oświaty w gminie Morawica

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


     Gmina Morawica na bieżące koszty oświaty wydaje nie więcej niż wynosi subwencja. O oszczędnościach decydują kwestie organizacyjno-strukturalne. W gminie jest dość dużo szkół, małe placówki nie zostały zlikwidowane - ich prowadzenie zostało przekazane stowarzyszeniom, które otrzymują tyle samo pieniędzy, co szkoły gminne. W gminie Morawica 5 szkół prowadzonych jest przez stowarzyszenia. Zostały przeprowadzone remonty wszystkich szkół, wszystkie większe placówki mają sale gimnastyczne.

 W 2008 roku została oddana do użytku kryta pływalnia i realizowany jest  program nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, dofinansowany przez gminę.

 Na oszczędnościach nie cierpi poziom nauczania - gimnazjum w Bilczy w roku szkolnym 2007/2008 roku osiągnęło najwyższe wyniki testu gimnazjalnego w powiecie kieleckim

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-03
Data aktualizacji:  2011-03-15

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Morawica
Powiat:   kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-026 Morawica
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy w Morawicy
Ulica:  ul. Kielecka 38
Telefon:  41 311 46 91
 41 311 46 92
Fax:  41 311 46 90
Wirtyna internetowa:  www.morawica.pl
Adres e@mail:  gmina@morawica.pl
Liczba mieszkańców:  13.673
Osoby kontaktowe:  Anna Kowalska
 Sekretarz Gminy Morawica
 tel. 41 301 40 49
 e@mail: a.kowalska@morawica.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych