Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.789
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Edukacja przedszkolna Kaszubów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jeszcze kilka lat temu poziom objęcia opieką przedszkolną dzieci na obszarach wiejskich był bardzo niski. Dzięki zmianom regulacji funkcjonowania przedszkoli (możliwość tworzenia punktów przedszkolnych)  i programom wspierającym rozwój edukacji przedszkolnej (dofinansowywanych z funduszy europejskich z programów krajowych i regionalnych), nastąpiła znacząca poprawa liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Poniższa praktyka opisuje w jaki sposób gminy miejsko-wiejskie na obszarach wiejskich mogą realizować edukację przedszkolną w oparciu o inne niż przedszkola formy edukacji przedszkolnej. Projekt mikro przedszkoli jest jednym z takich rozwiązań. Samo rozwiązanie zostało zainicjowane przy wykorzystaniu środków UE, ale jego kontynuacja została sfinansowana ze środków własnych gminy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Brusy
Powiat:  chojnicki
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  89-632 Brusy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Brusach
Ulica:  ul. Na Zaborach 1
Telefon:  52 395 29 20
Wirtyna internetowa:  www.brusy.pl
Adres e@mail:  gzo@brusy.pl
Liczba mieszkańców:  13.538
Osoby kontaktowe:  Jacek Bruski
 Gminny Zarząd Oświaty, ul. Armii Krajowej 1

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich