Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.658
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Południowomałopolska Sieć Edukacji Zawodowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Małopolskie powiaty postanowiły współdziałać na rzecz szkolnictwa zawodowego i ustawicznego. Pięć powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański i miasto Nowy Sącz tworzą spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, obejmującą tereny południowej Małopolski.

„Południowomałopolska Sieć Edukacji Zawodowej" jest pierwszym tego typu projektem w województwie, który pozwala na skoordynowane działań w zakresie stworzenia zintegrowanej sieci szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Porozumienie samorządów stworzyło możliwość zdobycia większych pieniędzy z funduszy europejskich. Wspólne działania powiatów zaowocowały przychylnością Zarządu Województwa i uzyskaniem dofinansowania inwestycji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

Inicjatywa „Południowa Sieć Edukacji Zawodowej" obejmuje 6 projektów cząstkowych na łączną kwotę około 20 mln zł, w tym wsparcie z funduszy europejskich to prawie 13 mln zł. Pozostałe środki zabezpieczył samorząd. Głównym ich celem jest poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych, służące zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Gorlice
Powiat:  gorlicki
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  38-300 Gorlice
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Ulica:  ul. Biecka 3
Telefon:  (18) 353 53 80
Fax:  (18) 353 75 45
Wirtyna internetowa:  www.powiatgorlicki.pl
Liczba mieszkańców:  107.017
Osoby kontaktowe:  Tadeusz Mikrut
 tel. (18) 354 87 70

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich