Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.158
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Grupy zabawowe jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Grupy Zabawowe w gminie wiejskiej Lubawa powstały z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Aktywności Lokalnej przy współpracy Fundacji im. Amosa Komeńskiego. Potrzeba zorganizowania alternatywnej formy edukacji dzieci wynikała z faktu niskiego stopnia edukacji przedszkolnej na terenie gminy. W gminie nie było placówek przedszkolnych. Młodsze dzieci, których rodzeństwo uczęszczało na zajęciach do klas „0" były sporadycznie przyjmowani do tych klas. Gmina zdecydowała się, aby powierzyć utworzenie grup zabawowych GOPS a nie placówkom tradycyjnie związanym z edukacją, takim jak szkołom. Wiązało się to przede wszystkim z odmienną koncepcją edukacji przedszkolnej, realizowanej w ramach grup zabawowych. W grupach tych istotną rolę mieli odgrywać rodzice dzieci. Celem grupy jest nie tylko organizowanie zajęć dla dzieci, ale również aktywizacja społeczności lokalnej. Takie zadania stawiało sobie Centrum Aktywności Lokalnej utworzone w ramach GOPS. Centrum to rozwija i aktywizuje społeczność lokalną w innych obszarach, takich jak praca z rodziną i z seniorami. Grupy zabawowe są jednym z rozwiązań, które może być adaptowane przez inne gminy w sytuacji braku placówek edukacji przedszkolnej w obszarach wiejskich o rozproszonej sieci osadniczej. Jest to z punktu widzenia efektów niezwykle tanie rozwiązanie.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Lubawa
Powiat:  lubawski
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  14-260 Lubawa
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Ulica:  Fijewo 73
Telefon:  (89) 645 54 39
Fax:  (89) 645 54 39
Wirtyna internetowa:  www.gopslubawa.pl
Adres e@mail:  sekretariat@gopslubawa.pl
Liczba mieszkańców:  10.400
Osoby kontaktowe:  Adam Roznerski
 Kierownik GOPS

 Monika Empel
 Podinspektor ds. Programów i Projektów GOPS
 tel. (89) 645 30 30

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich