Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.124
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
E-Oświata - program przyjaznej gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Postęp, który dokonuje się w dziedzinach komunikowania się, technologiach gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji stwarza nowe możliwości wykorzystywania technik informacyjnych w sektorze edukacji. Zmiany te powodują, że społeczeństwo informacyjne musi wypracować nowe sposoby pracy w zakresie przekazywania wiedzy, komunikacji i zarządzania.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju Oświaty Samorządowej poprzez racjonalizowanie nakładów finansowych na zadania oświatowe, podniesienie poziomu świadczonych usług oświatowych, przygotowanie młodzieży do pracy w środowisku informatycznym oraz budowa lokalnego społeczeństwa informacyjnego.

Z punktu widzenia budowy systemu oraz sposobu dostępu do poszczególnych jego funkcjonalności składa się on z części tzw. back-office'u oraz front-office'u. Pierwsza z wymienionych części wykorzystywana jest przede wszystkim przez pracowników oświaty i odpowiada za realizację funkcji administracyjnych systemu (konstruowanie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych, obsługa danych o uczniach, obsługa procesów rekrutacji do szkół, itp.). Część front-office odpowiedzialna jest za kontakt uczestników procesu edukacji z systemem poprzez e-usługi udostępniane w Portalu Edukacyjnym.

Poszczególne elementy systemu są ze sobą zintegrowane poprzez działanie na wspólnych bazach, a jedynie w uzasadnionych przypadkach poprzez specjalnie do tego celu przygotowane interfejsy wymiany danych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-17
Data aktualizacji:  2013-05-23

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Oleśnica
Powiat:  oleśnicki
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Oleśnica
Wirtyna internetowa:  www.e-oswiata.olesnica.pl
Liczba mieszkańców:  37.000
Osoby kontaktowe:  Zbigniew Rybak
 z.rybak@um.olesnica.pl

 Maria Susidko
 m.susidko@um.olesnica.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich