Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.553
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Optymalizacja organizacji i finansów oświaty Powiatu Zielonogórskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Powiat Zielonogórski nie ma wiele szkół, ale jego oferta edukacyjna jest bogata i zróżnico-wana. W dziedzinie edukacji zawsze brakuje pieniędzy, więc każde rozwiązanie powodujące optymalizację w tym zakresie jest bardzo dobrze widziane. Równocześnie z unowocześ-nieniem obiegu finansowego wprowadzono zmiany administracyjne, co usprawniło funkcjonowanie i obsługę placówek oświatowych w Powiecie Zielonogórskim. Dzięki temu decyzje strategiczne podejmowane są na podstawie rzetelnych danych, w sferze organizacyjnej zaś jest szybki obieg rzetelnych informacji. Wreszcie korzyści ekonomiczne to racjonalizacja wydatków oświatowych, oszczędności papieru i opłat telefonicznych oraz szybkość podejmowania decyzji.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-04
Data aktualizacji:  2012-07-18

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Zielona Góra
Powiat:  zielonogórski
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  65-057 Zielona Góra
Jednostka wdrażająca:   Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Ulica:  Podgórna 5
Telefon:  068 4527579
Wirtyna internetowa:   www.powiat-zielonogorski.pl
Liczba mieszkańców:  92.160
Osoby kontaktowe:  Irena Podsiadły
 068 4527579

 Bożena Kuciak
 068 4527579

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich