Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.302
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Działania w zakresie profilaktyki destrukcyjnych zachowań młodzieży

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka została wcielona w Bursie  Szkolnej  w  Bełchatowie, która jest koedukacyjną placówką  zapewniającą   opiekę i  wychowanie  uczniom  pobierającym  naukę  poza  miejscem  stałego  zamieszkania. Mieszka w niej młodzież uczęszczająca do bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych. Lokalizacja -   obiekt znajduje się w pobliżu trzech dużych Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych.  Będąc  w  tak  bliskim  położeniu  szkół,  bursa  oddalona  jest od głównej drogi o około 200 metrów. Budynek znajduje się na terenie niewielkiego parku, co sprzyja ciszy oraz bezpieczeństwu podczas zabaw rekreacyjnych.

Realizatorzy praktyki przeprowadzili diagnozę sytuacji i określili najważniejsze cele. Najważniejsze działania dotyczyły dbania o właściwą atmosferę w zespole i efektywną komunikację. Program prowadzony był w ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami
i pedagogami szkolnymi. Prowadzono edukację pedagogiczną rodziców w zakresie uzależnień i umiejętności wychowawczych.

Koncepcja realizatorów praktyki zakłada, że profilaktyka jest dopełnieniem wychowania. Podczas realizacji dokonano analizy czynników sprzyjających powstawaniu zagrożeń
i określono sposoby zapobiegania im. Czynniki chroniące to: silna więź emocjonalna
z rodzicami; zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne; uwewnętrzniony szacunek dla norm, wartości, autorytetów (za Hawkinsem). Natomiast do najważniejszych czynników chroniących przed ryzykiem niewłaściwych zachowań są zastosowane
w projekcie: stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą; umiejętność rozwiązywania problemów, wrażliwość społeczna i poczucie własnej skuteczności. Uwzględnienie tych elementów dało pożądany wynik.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-03

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Bełchatów
Powiat:  bełchatowski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  97-400 Bełchatów
Jednostka wdrażająca:  Bursa Szkolna w Bełchatowie
Ulica:  Czapliniecka 66
Telefon:  44 6331681
Liczba mieszkańców:  113.000
Osoby kontaktowe:  Maria Krystyna Piskorz
 bursa.belchatow@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich