Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.177
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Pierwsza w Polsce szkoła pasywna

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opisywana praktyka prezentuje innowacyjne wdrożenie realizowane przez Gminę Stoszowice (powiat ząbkowicki) dotyczące budowy pierwszej w Polsce szkoły pasywnej.

W ramach inwestycji zbudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni około 800 m2, o bryle wykorzystującej pasywnie energię słoneczną. W szkole zastosowane zostaną nowoczesne technologie energetyczne, m.in. pompy ciepła, rekuperatory, a docelowo także fotowoltanika. W budynku powstanie także indywidualna biologiczna oczyszczalnia ścieków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom szkoła stanie się budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu będzie czuwał Zintegrowany System  Zarządzania Budynkiem (BMS).

„Pomysł na tak innowacyjną inwestycję jest odpowiedzią na realne potrzeby nie tylko w naszej gminie, ale w skali całego kraju. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie zapoczątkuje falę rozwoju publicznej zabudowy energooszczędnej i pasywnej w Polsce" - mówi Wójt Gminy Stoszowice, Marek Janikowski.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie strat energii, a co za tym idzie związanych z tym wydatków. Niemniej jednak pomysł na inwestycję nie był podyktowany jedynie względami ekonomicznymi, istotnym elementem projektu jest edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

„Budowa pasywnej szkoły, poza ogromnymi oszczędnościami, niesie ze sobą szereg innych korzyści, jak np. rozwijanie w młodych ludziach postaw proekologicznych. Kolejne pokolenia korzystające z tego budynku już od dzieciństwa będą płynęły z nurtem postępu ze świadomością, że warto używać i wspierać nowe technologie. Mam nadzieję, że budowa naszej nowej szkoły będzie dowodem na to, że nawet małe gminy, dysponujące niewielkim budżetem mogą realizować swoje plany i idee w każdej dziedzinie, przyczyniając się tym samym do rozwoju naszego kraju" - dodaje Marek Janikowski.

Realizacja inwestycji jest spójna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z jej zapisami budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii do końca 2018 r. Tym samym działania Gminy Stoszowice już dziś wpisują się w politykę energetyczną Polski oraz UE i służą realizacji jej założeń.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia 2012 r.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-02

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Stoszowice
Powiat:  ząbkowicki
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  57-213 Stoszowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Stoszowice
Ulica:  Stoszowice 97
Wirtyna internetowa:  www.stoszowice.pl
Liczba mieszkańców:  5.525
Osoby kontaktowe:  Marek Janikowski
 Wójt Gminy Stoszowice
 tel. 74 816 45 19
 e@mail: marek@stoszowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich