Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.068
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Twoja aktywność szansą na lepszą pracę

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt zakładał udział uczniów technikum w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych dla trzech 30-osobowych grup: informatyków, mechatroników, hotelarzy. Ponadto przeprowadzono 4 spotkania z przedsiębiorcami, trzy wyjazdy tematyczne do firm i na wyższą uczelnię. Dla 9 dziewcząt z zawodu technik hotelarstwa zorganizowano kurs baristy (5 osób) i barmana (4 osoby). Nowe kwalifikacje potwierdzają certyfikaty. Dla 30 osób (trzy grupy zawodowe po 10 osób) zostały zorganizowane dwutygodniowe staże/praktyki w firmach i przedsiębiorstwach. Wszystkie te zadania służyć miały zaktywizowaniu młodzieży oraz przejęciu odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, a tym samym zwiększeniu szans osób z małych środowisk na lepszy start zawodowy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Kielce
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  25-516 Kielce
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Kielcach
Ulica:  Al. IX Wieków Kielc 3
Wirtyna internetowa:  www.powiat.kielce.pl
Liczba mieszkańców:  204.000
Osoby kontaktowe:  Lidia Grzanka
 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 tel. 41 3421307
 e@mail: sekretariat@powiat.kielce.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich