Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.505
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Działania na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Na działania składały się dwa programy:

1. „KOMPLEKSOWE BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW" - Rozwiązanie zarządcze dotyczy kompleksowego badania kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to jednolity system badania kompetencji uczniów, przekazywania im, ich rodzicom a także nauczycielom wskazówek dotyczących postępów edukacyjnych oraz dostosowywania programów nauczania i ewentualnego modyfikowania tempa wprowadzania nowego materiału. Celem rozwiązania zarządczego jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wprowadzenie zewnętrznego badania kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

2. „PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH" - Od roku 2008 corocznie w koszalińskich szkołach wszystkich typów realizowany jest „Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych". Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i doprowadzenie do znacznej poprawy wyników nauczania oraz do uzyskiwanie przez miasto Koszalin I miejsca w województwie zachodniopomorskim i okręgu w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Koszalin
Powiat:  Koszalin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-412 Koszalin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Edukacji
Telefon:  94 3488720
Wirtyna internetowa:  www.edukacja.koszalin.pl
Liczba mieszkańców:  107.948
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Stobecki
 Dyrektor Wydziału Edukacji UM
 tel. 94 3488720
 e@mail: krzysztof.stobiecki@um.man.koszalin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich