Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.240
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Nasze pasje

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jest to rozwiązanie edukacyjne polegające na rozwijaniu („wydobywaniu") u dzieci i młodzieży  ich uzdolnień i talentów. Propozycje tematyczne i organizacyjne kierowane przez nauczycieli do dzieci i młodzieży  nie wzorują się na dotychczasowych, typowych zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań. „Nasze pasje" to magnes przyciągający uczniów na ciekawe, nietypowe zajęcia oddające - zgodnie z przyjętym założeniem - „duszę" i charakter podjętego przedsięwzięcia. Nauczyciele pasjonaci zgłaszali do dyrektorów  ciekawe pomysły w taki sposób, aby dzieci i młodzież mogły wybrać dla siebie ciekawe i interesujące zajęcia z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych. Nie kierowano się ścisłym kryterium liczby uczestników na danych zajęciach, ale  podążano w kierunku spełniania  ich zainteresowań, zamiłowań i pasji. Takie podejście nauczycieli (trenerów, instruktorów)  do uczniów  w sposób znaczący przyczyniło się do osiągniętego sukcesu. Zajęcia zrealizowane w ramach przedsięwzięcia „Nasze pasje" pozostawiły po sobie pozytywne ślady i odniesienia zarówno w wymiarze uczestników zajęć, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców dzieci, samorządu, a także w wymiarze prezentowanej przez uczestników zajęć na forach szkolnych i pozaszkolnych  efektów pracy twórczej (np. występy artystyczne, materiał faktograficzny) oraz dokumentacji potwierdzającej realizację grantu edukacyjnego. Nie bez znaczenia jest wzajemny  przekaz informacji, podzielenie się wrażeniami - na terenie szkoły - wśród koleżanek i kolegów, rówieśników z uczestnictwa w zajęciach.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  ełcki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Miasto Ełk
Ulica:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
Telefon:  87 7326200
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  58.042
Osoby kontaktowe:  Michał Kociński
 stanowisko ds. organizacyjnych
 tel. 87 7326229
 e@mail: m.kocinski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich