Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.802
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Rybnicka edukacja niepełnosprawnych drogą do sukcesu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt edukacji niepełnosprawnych jest kompleksową, wielokierunkową i spójną wewnętrznie propozycją dla osób niepełnosprawnych z terenu całego miasta Rybnika. Praktyka polega na długofalowym procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach, dostosowaniu do ich potrzeb placówek oświatowych na każdym poziomie kształcenia, począwszy od infrastruktury i wyposażenia, kompetencji i kwalifikacji kadry aż po szereg dodatkowych działań w formie zharmonizowanych i zindywidualizowanych projektów wspomaganych dodatkowymi środkami, np. z Europejskiego Funduszu Społecznego. zdobywanym doświadczeniom, różnorodnością zajęć i odpowiednią organizacją czasu.

W realizację projektu zaangażowanych oprócz samorządu było wiele instytucji zewnętrznych, ekspertów wielu dziedzin, przedsiębiorców. Wdrożony projekt pozwolił na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Powstały programy doradztwa zawodowego, „niezbędnik" w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych po rynku pracy, zorganizowano dla nich staże w przedsiębiorstwach. Zawarte zostało porozumienie instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt zaktywizował wszystkie środowiska funkcjonujące w tym obszarze.

Efekty, które mogą zostać osiągnięte dzięki stosowaniu rozwiązania to przede wszystkim: 

- sprawny i efektywny system edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wyższy poziom kompetencji i kwalifikacji uzyskiwany po ukończeniu szkoły specjalnej,

- większe szanse odnalezienia się w środowisku i na rynku pracy,

- kompilacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

współpraca różnych środowisk w zakresie odpowiedzialności społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Rybnik
Powiat:  rybnicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-200 Rybnik
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Rybnika
Ulica:  ul. Bolesława Chrobrego 2
Liczba mieszkańców:  136.814
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Fojcik
 tel. 32 4392000
 e@mail: rybnik@um.rybnik.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich