Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.234
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Szkoła otwartych szans

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„Szkoła otwartych szans" jest projektem zrealizowanym i sfinansowanym w całości ze środków UE i dotyczy wsparcia szkół w organizacji zajęć pozalekcyjnych w powiecie bolesławieckim. W katalogu zaproponowanych zajęć znalazły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Projekt konkursowy - został napisany w całości przez projektodawcę. Wcześniej, ze względu na brak środków finansowych, nie było na terenie powiatu bolesławieckiego możliwości zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół w działalności pozalekcyjnej dla uczniów. Dopiero pozyskanie środków zewnętrznych  umożliwiło szkołom  zrealizować najbardziej śmiałe programy edukacyjne.

Projekt był realizowany w okresie 01/09/09-31/07/11, zajęcia dydaktyczne trwały od października 2009 do czerwca 2011. W  tym czasie uczestniczyło w nim 1135 uczniów  (w tym 28 uczniów gimnazjum specjalnego), a w czasie trwania projektu zrealizowano ponad 11.000 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego doposażono szkoły w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny na kwotę ponad 200.000 zł (w ramach cross-financingu).

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu uczniowie uczestniczący w projekcie osiągnęli lepsze wyniki egzaminów maturalnych, w porównaniu z wynikami z okresu sprzed realizacji projektu. Przeprowadzone ewaluacje projektu pokazały zmiany w podejściu uczniów do nauki, szkoły, poprawę relacji uczeń - nauczyciel. Uczniowie zostali wyposażeni w kompetencje kluczowe, niezbędne w procesie dalszej edukacji i w przyszłej pracy zawodowej, nauczyciele natomiast w cenne doświadczenie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Bolesławiec
Powiat:  bolesławiecki
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  59-700 Bolesławiec
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Ulica:  Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2
Wirtyna internetowa:  www.powiatboleslawiecki.pl
Liczba mieszkańców:  89.100
Osoby kontaktowe:  Helena Paliga-Baraniecka
 tel. 75 735 1877
 e@mail: oswiata@powiatboleslawiecki.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich