Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.023
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
e-przedszkola.pl - Innowacyjne przykłady upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Dzierzgoń

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Na terenie powiatu Sztum działa 7 placówek przedszkolnych. Niestety, spośród 1579 dzieci jedynie 637 (40,3%) może uczestniczyć w edukacji przedszkolnej. Realnym wyzwaniem dla samorządu jest więc przełamywanie barier w dostępie najmłodszych mieszkańców do przedszkoli.
Z inicjatywy samorządu gminy Dzierzgoń zrealizowano dwa projekty. Pierwszy – „E – alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim” w okresie od 03.08.2009 r., do 27.12.2010 r., drugi będący jego kontynuacją „E – zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim” w okresie od 01.09.2010 r. z przewidywanym terminem zakończenia 28.12.2012 r. Projekty podjęto w partnerstwie pomiędzy gminą Dzierzgoń występującą w roli lidera a gminami: Sztum, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie oraz Stary Targ. 
W pierwszym projekcie uczestniczyło 180 dzieci w dwunastu ogniskach, w drugim już 225 dzieci w 15 zespołach. W programach znalazły się zajęcia z trenerem wychowawcą: przekaz wiedzy praktycznej, elementów historii, geografii i biologii, język i wypowiedzi ustne, początki matematyki, prace ręczne, gry i zabawy, przedstawienia teatralne, kółka plastyczne, wycieczki, zajęcia z logopedą, zajęcia z trenerem - zajęcia rytmiczno-taneczne, kółka muzyczne, zajęcia z nauczycielem jęz. angielskiego.
Spodziewanym efektem realizacji podjętych działań będzie zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich w stosunku do środowisk miejskich, oraz stworzenie warunków do podjęcia nauki szkolnej.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-07
Data aktualizacji:  2012-09-01

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Dzierzgoń
Powiat:  Sztum
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-440 Dzierzgoń
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac Wolności 1
Telefon:  (55) 276 24 54
Wirtyna internetowa:  www.dzierzgon.pl
 www.e-przedszkola.pl
Liczba mieszkańców:  9.602
Osoby kontaktowe:  Mirosław Żywicki
 Sekretarz
 tel. (55) 276 24 54
 e@mail: umd.zywicki@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych