Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.597
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Formularze zamówień zamiast środków płatniczych w realizacji stypendium szkolnego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka  stypendium socjalnego w szkołach realizowana jest poprzez przygotowanie specjalnych formularzy składanych do Urzędu Miejskiego w Zelowie. Uczniowie otrzymują z Urzędu Miejskiego stypendia na cele edukacyjne, w tym celu przygotowano formularze, na których uczeń składa zamówienie w Referacie Oświaty UM  i po zaakceptowaniu wybranych materiałów edukacyjnych przez Urząd Miejski, wybrany towar trafia do ucznia a rachunek za materiały pokrywa Urząd Miejski.

Celem wdrożenia praktyki była obawa przed niepełnym i nieracjonalnym wykorzystaniem stypendium szkolnego przyznanego uczniom z rodzin najuboższych (szczególnie wielodzietnych).

Na wdrożeniu rozwiązania skorzystali przede wszystkim stypendyści, którzy zostali uwolnieni od konieczności poszukiwania pieniędzy na dokonanie zakupów edukacyjnych. Skorzystał też Urząd Miejski, uzyskując dogodną formę monitorowania zgodności realizacji stypendium z warunkami określonymi przez ustawę o systemie oświaty oraz mali lokalni przedsiębiorcy, którzy realizują zamówienie dla  poszczególnego klienta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-07

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Zelów
Powiat:  bełchatowski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  97-425 Zelów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Zelowie; Referat Oświaty
Ulica:  Żeromskiego 23
Wirtyna internetowa:  www.zelow.pl
Liczba mieszkańców:  15.464
Osoby kontaktowe:  Anna Politańska
 Referat Oświaty UM w Zelowie
 tel. 44 6351536
 e@mail: oswiata@zelow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych