Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.513
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Program profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi” w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Grodzisk Wielkopolski

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie to pokazuje kompleksowe podejście do profilaktyki zdrowotnej i polega na realizacji od września 2007 roku intensywnego programu działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością oraz posiadających wady postawy.

Projekt obejmuje wybudowanie kompleksu sportowego, przygotowanie i prowadzenie programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży „Bądźmy Zdrowi", organizację zajęć sportowych oraz zawodów rangi powiatowej i gminnej. Kluczem do sukcesu Grodziska było pozyskanie finansowania EOG na budowę bazy rekreacyjno-sportowej oraz opłacenie kosztów pracy nauczycieli WF i pielęgniarek prowadzących działania profilaktyczne. W skład kompleksu sportowego wchodzi boisko do koszykówki, boisko wielofunkcyjne, boisko do kometki i piłki siatkowej z nawierzchnią z poliuretanu, boisko trawiaste, boisko do piłki plażowej, bieżnia okólna cztero- i sześciotorowa, skocznia wzwyż, rzutnia kulą, skocznia w dal. W programie profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy Zdrowi" mogą brać udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych, klas IV-VI oraz młodzież szkół gimnazjalnych prowadzonych przez grodziski samorząd. Polega on na prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych w 5 dyscyplinach sportu. Programem są objęte dzieci, u których stwierdzono wady postawy i dzieci z otyłością. Program realizują nauczyciele wychowania fizycznego na podstawie odrębnych umów, a administratorem projektu jest dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grodzisku Wielkopolskim (ZEAS). Opinię medyczną kwalifikującą dziecko do programu wystawia personel medyczny.  W ciągu roku odbywa się ok. 36 zawodów sportowych różnej rangi. Prowadzone są również zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Na szczególną uwagę zwraca zaangażowanie w realizację projektu wielu partnerów (gmina, szkoły, ZEAS) i dostępność dla wszystkich dzieci. Dzięki pozyskanym środkom program mógł oddziaływać szeroko na społeczność lokalną i znacząco wpłynął na jakość usług oferowanych mieszkańcom. Zaletą projektu jest też jego zintegrowany charakter, polegający na połączeniu wydatków inwestycyjnych i działań „miękkich" związanych ze świadczeniem usług. Efektem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej ludności (wzięło w nim udział ok. 2000 osób), eliminowanie wad postawy i otyłości, poprawa zdrowia mieszkańców (na zakończenie roku szkolnego 2007/2008 u 80% populacji nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia - wad postawy, a u ok. 20% - polepszenie), zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Koszt realizacji projektu to 2 173 713,88 zł (refundacja z EOG wynosi 85%).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-22
Data aktualizacji:  2011-03-14

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Grodzisk Wielkopolski
Powiat:  grodziski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-065 Grodzisk Wielkopolski
Jednostka wdrażająca:  Gmina Grodzisk Wielkopolski
Ulica:  ul. Stary Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.grodzisk.wlkp.pl
Liczba mieszkańców:  18.976
Osoby kontaktowe:  Marta Gajdzińska
 Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
 tel. 61 44 53 050
 e@mail: promocja@grodzisk.wlkp.pl; marta.gajdzinska@grodzi

 Agata Stachowska-Kinecka
 Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy
 tel. 61 44 53 052
 e@mail: a.stachowska@grodzisk.wlkp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych