Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.858
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki w szkołach powiatu rawickiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


System Banku Podręczników w powiecie funkcjonuje od 2003 roku i korzysta z niego ponad 3800 uczniów. Jest obecnie realizowany w 20 szkołach, tj. 6 gimnazjach, 11 szkołach podstawowych i 3 szkołach pogimnazjalnych. Został wprowadzony najpierw w tych ostatnich. Projekt dotyczy stworzenia systemu zaopatrywania w podręczniki uczniów szkół, który obniża koszty związane z zakupem książek. Pomysł polega na ustaleniu listy wszystkich podręczników obowiązujących w szkole, zakupie kompletu książek dla klas przez szkołę, a następnie wypożyczaniu ich kolejnym rocznikom. Co roku uzupełniane są braki wynikające ze zniszczenia podręczników, zaś nadwyżka z wpłat rodziców jest przeznaczana na zakup innych książek do biblioteki. Celem rozwiązania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. System bowiem daje gwarancję posiadania podręczników przez wszystkich uczniów niezależnie od sytuacji materialnej.

     Organ prowadzący szkołę nie ponosi praktycznie żadnych kosztów, ponieważ system jest finansowany z wpłat uczniów (w początkowym okresie również ze środków Rady Rodziców w formie pożyczki). Wdrożenie jego wymaga jednak pewnego wysiłku organizacyjnego związanego np. z przekonaniem Rady Rodziców do proponowanego rozwiązania.

     Praktyka nie tylko rozszerza dostęp uczniów do podręczników, ale wspomaga sektor pomocy społecznej. Rodzice płacą ok. 1/3 ich wartości, a w uzasadnionych sytuacją materialną przypadkach nie ponoszą żadnych kosztów. Zysk jednego ucznia w trzyletnim cyklu kształcenia wynosi ok. 500 zł, a nadwyżka środków dla szkoły skalkulowana na 62 uczniów to prawie 9 tys. zł. Nabywanie książek przez placówki bezpośrednio od wydawnictwa pod koniec roku szkolnego, sprawia, że otrzymują one wysokie rabaty (nawet do 15 procent) oraz dodatkowe bezpłatne materiały pomocnicze dla nauczycieli i zestawy pomocy dydaktycznych dla szkoły.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-03-16

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Rawicz
Powiat:  rawicki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-900 Rawisz
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Ulica:  Rynek 17
Telefon:  65 546 22 11
Wirtyna internetowa:  www.powiatrawicki.pl
Adres e@mail:  powiatrawicki@home.pl
Liczba mieszkańców:  59.349
Osoby kontaktowe:  Maria Wojtkowiak
 Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 tel. 65 546 51 30
 e@mail: oswiata@powiatrawicki.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych