Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.946
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Gotowy, by się rozwijać. Program stymulujący rozwój dzieci 6-letnich pod kątem przygotowania do nauki w szkole

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt „Gotowy, by się rozwijać”, to wdrożenie lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanego na podwyższeniu jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania. W ramach projektu wprowadzono dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym o charakterze edukacyjno-opiekuńczym, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia oraz zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, wspierające rozwój ucznia. Nastąpiło wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły i rodziny poprzez włączenie rodziców w procesie świadomego wspierania rozwoju dziecka.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-08-19
Data aktualizacji:  2011-03-01

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Lesznowola
Powiat:  piaseczyński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-506
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Lesznowola
Ulica:  ul. Gminnej Rady Narodowej 60
Telefon:  22 757 93 40 do 42
 22 708 93 40
Fax:  22 757 92 70
Wirtyna internetowa:  www.zopo.pl
Adres e@mail:  zopo@zopo.pl,
Liczba mieszkańców:  18.000
Osoby kontaktowe:  Jacek Bulak
 dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 tel. 22 757-96-19
 e@mail: dyrektor@zopo.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych