Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.264
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Stypendium naukowe im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wdrożone przedsięwzięcie jest projektem motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych. Stypendia mają charakter naukowy i przy ich przyznawaniu nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna rodziny.   Pieniądze wypłacane są raz na półrocze w dwóch równych ratach: dla ucznia szkoły podstawowej – 2 x 300 zł, dla gimnazjalistów 2 x 350 zł. Stypendium może otrzymać uczeń zameldowany na pobyt stały na terenie miasta i uczęszczający do szkół mających swoją siedzibę na terenie miasta, uczeń zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Ostrowa Wlkp., a także uczęszczający do szkoły poza terenem miasta oraz, na podstawie zawartego porozumienia z inną gminą, uczeń zameldowany na terenie danej gminy, a uczęszczający do szkół znajdujących się w Ostrowie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-02-15
Data aktualizacji:  2011-03-15

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ostrów Wielkopolski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-400 Ostrów Wielkopolski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:   Al. Powstańców Wielkopolskich 18
Telefon:  62 58 22 400
  62 736 62 41
Fax:  62 736 64 07, 62 591
Wirtyna internetowa:  www.ostrow-wielkopolski.eu
Adres e@mail:   um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Liczba mieszkańców:  74.606
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Kamiński
 inspektor w Wydziale Edukacji UM
 tel. 62 58 22 210
 e@mail: kkaminski@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych