Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.847
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie koszalińskie stanowi oryginalny, wieloaspektowy system oceny funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych, którego naczelnym celem jest podnoszenie jakości edukacji w mieście. Obecnie jest ocenianych 40 szkół i placówek. Zakres oceny obejmuje 5 głównych dziedzin życia szkoły: zewnętrzne i wewnętrzne efekty pracy szkoły (np. wyniki szkół w sprawdzianach i egzaminach), jakość kadry pedagogicznej, aktywność i sukcesy uczniów, aktywność rodziców w życiu szkoły i ocena dyrektora jako menadżera i pedagoga.

System oceny służy wprowadzeniu konkurencji między jednostkami oświatowymi. Wyniki corocznej oceny poszczególnych placówek oświatowych są publikowane w Internecie oraz zamieszczone na łamach lokalnej prasy, co pozwala wszystkim mieszkańcom na szczegółowe zapoznanie się z dokonaniami szkół i przedszkoli, a jednocześnie mobilizuje dyrektorów i kadrę pedagogiczną do poprawiania swoich osiągnięć. Najlepsi otrzymują tytuł „Lidera Edukacji", który jest przyznawany co roku w kategorii przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Laureaci zostają nagrodzeni przez prezydenta miasta oraz otrzymują statuetkę „Lidera Edukacji", a po trzykrotnym jej uzyskaniu tytuł i statuetkę „Superlidera Edukacji”.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu z roku na rok podnosi się jakość kształcenia,  wzbogaca oferta edukacyjna, realizowanych jest coraz więcej programów autorskich, nauczyciele zabiegają o wyższe kwalifikacje. Po sześciu latach funkcjonowania osiągnięte rezultaty potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, które plasują koszalińskie szkoły podstawowe na I miejscu w województwie zachodniopomorskim i w trójce najlepszych samorządów wśród trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Koszalińska oświata została uhonorowanym m.in. tytułami: „Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004", „Samorząd przyjazny szkole uczącej się 2007" przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, „Samorząd na «6» - 2007", „Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – usługi społeczne-Oświata”, „Samorząd na «6» - 2008”.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Koszalin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-007 Koszalin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Koszalinie
Ulica:  Rynek Staromiejski 6–7
Wirtyna internetowa:  www.edukacja.koszalin.pl
Liczba mieszkańców:  103.767
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Stobiecki
 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 tel. 94 3488720
 e@mail: krzysztof.stobiecki@um.man.koszalin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych