Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.525
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Augustowskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Elektroniczny system naboru absolwentów gimnazjów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych jest narzędziem, dzięki któremu proces rekrutacji przebiega szybko i sprawnie, a z jego efektów są zadowoleni uczniowie, rodzice, nauczyciele i organ prowadzący. Ponadto system ten stanowi źródło wiarygodnych informacji o kandydatach do szkół ponadgimnazjalnych i ich preferencjach dotyczących wyboru szkoły oraz gwarantuje obiektywne przeprowadzenie naboru. Uczniowie w procesie rekrutacji wykorzystują i rozwijają kompetencje informatyczne poprzez  umiejętność docierania do usług oferowanych w Internecie. Ponadto po raz pierwszy wykorzystują swoją wiedzę w zakresie informatyki, w praktyce załatwiając sprawę za pomocą systemu elektronicznego, który w niedługiej przyszłości będzie powszechnie stosowany. W województwie podlaskim Powiat Augustowski jako jedyny powiat ziemski przeprowadza tę rekrutację już czwarty rok. Taka forma naboru przebiega sprawnie, jest obiektywna i czytelna dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji, a tym samym mniej stresogenna niż wcześniej stosowana.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Augustów
Powiat:  augustowski
Województwo:  podlaskie
Kod pocztowy i Poczta:  16-300 Augustów
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Augustowie
Ulica:  3 Maja 29
Telefon:  87 6439671
Fax:  87 643 96 95
Wirtyna internetowa:  www.augustowski.home.pl
Adres e@mail:   powiat.augustowski@home.pl
Liczba mieszkańców:  59.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Kondracka
 Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 tel. 87 643 96 71
 e@mail: bozenna.kondracka@st.augustow.wrotapodlasia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych