Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.557
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Elbląski Program Edukacyjny - "Uczyć się aby być"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka ta jest kompleksową, atrakcyjną i powszechną ofertą kształcenia adresowaną do dzieci i młodzieży w różnym wieku, od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. Program, realizowany przez miasto od kwietnia 2001 roku, wynika z przyjętej strategii rozwoju miasta. Jest adresowany do młodych mieszkańców niezależnie od ich sytuacji materialnej czy życiowej i polega na wprowadzeniu systemu dodatkowych zajęć pozaszkolnych:  językowych, przedmiotowych, artystycznych, sportowych, obywatelskich czy ekologicznych. Dzieci w wieku 3-6 lat uczestniczą w bezpłatnych 5-godzinnych zajęciach wychowania przedszkolnego w ciągu tygodnia. Uczniowie uczą się języka angielskiego, pływać, jeździć na łyżwach, żeglować, tańczyć, a także biorą udział w oryginalnym programie edukacji regionalnej i badaniach archeologicznych.

Rocznie z programu korzysta od 23 do 27 tysięcy dzieci i młodzieży. Około 3 800 dzieci bierze udział w zajęciach przedszkolnych – wskaźnik upowszechnienia tej formy edukacji wzrósł z 61 do 85 procent.

Od kilku lat realizowane są projekty unijne, dzięki którym wprowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, przedsiębiorczości we wszystkich elbląskich szkołach.

Młodzi Elblążanie osiągają sukcesy ogólnopolskie i światowe w wielu dziedzinach objętych programem. Powszechny udział w zajęciach nie tylko zwiększa bezpieczeństwo (od 10 lat nie utonęło żadne dziecko) i zapewnia wszechstronny, harmonijny rozwój, ale również przygotowuje do dalszej edukacji i zdobycia zawodu czy pracy.

Średni roczny koszt programu w latach 2002-2006 wyniósł niecały milion złotych. Wiele zadań EPE samorząd realizuje nieodpłatnie wspólnie z instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, PTTK i organizacjami pozarządowymi.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-03-12

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Elblągu
Ulica:  ul. Łączności 1
Wirtyna internetowa:  www.umelblag.pl
Liczba mieszkańców:  127.456
Osoby kontaktowe:  Andrzej Soja
 Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Elblągu
 tel. 55 239 33 10
 e@mail: we@umelblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych