Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.471
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Praca z uczniami uzdolnionymi jako istotny element działań dydaktycznych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Decydując o modelu systemu szkolnego można oprzeć się bądź na zasadzie elitaryzmu, bądź egalitaryzmu. W polskiej oświacie dominuje ta druga zasada, co chociażby znajduje odzwierciedlenie w zakazach tworzenia klas wg kryterium osiąganych wyników (w toku nauki, czy procesu rekrutacyjnego). W pełni rozumiejąc wagę wyrównywania szans edukacyjnych, należy dbać o to, by owo wyrównywanie nie poległo na tzw. „równaniu w dół”, procesie w ramach którego tracony jest potencjał uczniów uzdolnionych. Z tego względu na uwagę zasługują programy pracy z uczniami uzdolnionymi wprowadzane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach niniejszej dobrej praktyki przyjrzymy się kompleksowemu programowi wdrożonemu w Powiecie Gnieźnieńskim, a opartemu na trzech podstawowych elementach: stypendiach, indywidualnej pracy z uczniem zdolnym i Festiwalu Nauki i Kultury.

Stypendia umożliwiają zakup dodatkowych materiałów naukowych do pogłębienia wiedzy i swoich zainteresowań. Dzięki programowi indywidualnej pracy z uczniem zdolnym, młodzi ludzie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w danej dziedzinie pod okiem osób prowadzących. Ponadto możliwość czynnego, a nie tylko biernego uczestnictwa w Gnieźnieńskim Festiwalu Nauki i Kultury jest dodatkową okazją sprawdzenia i poszerzenia wiedzy oraz nabycia umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole i umiejętności przydatnych przy organizacji przedsięwzięć publicznych.

Wymienione przedsięwzięcia mają na celu pomóc młodym ludziom w odkrywaniu swoich mocnych stron i ich wzmacnianiu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-20
Data aktualizacji:  2011-02-28

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Gniezno
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-200 Gniezno
Jednostka wdrażająca:  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Ulica:  ul. Sobieskiego 20
Telefon:  61 424 07 41
Fax:  61 424 07 99
Wirtyna internetowa:   www.powiat-gniezno.pl
Adres e@mail:  starostwo@powiat-gniezno.pl
Liczba mieszkańców:  140.262
Osoby kontaktowe:  Maciej Walery
 inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
 tel. 61 424 07 47
 e@mail: oswiata3@powiat-gniezno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych