Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.899
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Przekazanie fundacji prowadzenia szkół podstawowych z terenów wiejskich gminy zamiast ich całkowitej likwidacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt polega na przekazaniu w 2004 roku wszystkich jednocześnie 5 szkół wiejskich - po przeprowadzeniu koniecznego prawnie procesu likwidacyjnego – organizacji pozarządowej, Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w Bliżycach. Na tę decyzję wpłynęła zmniejszająca się liczba dzieci w tych szkołach oraz względy finansowe - wzrost kosztów utrzymania tych placówek przy zmniejszającej się subwencji. Gdyby pozostawiono te szkoły na utrzymaniu gminy, w 2005 roku trzeba by dołożyć z budżetu 441 752 zł.

Na mocy uchwały RM w Skokach z kwietnia 2004 roku przekazano w użyczenie nieruchomości (budynki likwidowanych szkół i działki pod nimi) wraz z wyposażeniem Fundacji, która utworzyła z nich Zespół Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. nie dający możliwości pobierania opłaty za naukę. W skład tego Zespołu weszły także przedszkola. W ten sposób gmina zapewniła 339 uczniom uczęszczających do likwidowanych szkół możliwość kontynuowania nauki w tym samym miejscu, blisko domu. Przekazanie szkół organizacji pozarządowej dało możliwość zatrudnienia na nowych warunkach (w oparciu o Kodeks Pracy) wszystkich chętnych nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych uprzednio w placówkach prowadzonych przez JST.

W szkołach prowadzonych przez fundację poprawiły się warunki nauczania, gdyż organizacja pozarządowa ma większe możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W mniejszych placówkach nauczyciele mają lepszy kontakt z dziećmi, mogą każdemu z nich poświęcić więcej czasu. Uczniowie takich szkół są mniej narażeni na takie niebezpieczeństwa jak narkotyki i przemoc.

 

Gmina zaoszczędziła w ten sposób pieniądze, które trzeba by wydać na dowozy uczniów do szkoły w Skokach, na stworzenie dodatkowych klas i oddziału przedszkolnego. Zaoszczędzone środki pozwoliły na poszerzenie zakresu opieki przedszkolnej na dzieci w wielu 3-5 (obecnie każde dziecko z terenu gminy uczęszcza do przedszkola), dofinansowanie ferii zimowych, rozwoju kultury fizycznej i sportu, imprez dla dzieci i młodzieży.

 

Koszty przedsięwzięcia objęły wypłaty odpraw wszystkim nauczycielom zwolnionym ze zlikwidowanych szkół, a także ogromny nakład czasu pracy kadry zarządzającej gminą poświęcony na spotkania i negocjacje z nauczycielami i rodzicami, oraz pracowników merytorycznych, którzy przeprowadzili szereg analiz demograficznych i finansowych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-03-07

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Skoki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-085 Skoki
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy
Ulica:  ul. Ciastowicza 11
Wirtyna internetowa:  www.gmina-skoki.pl
Liczba mieszkańców:  8.901
Osoby kontaktowe:  Marianna Gregorczuk
 Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 tel. 61 8925 800
 e@mail: sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych