Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.124
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów, wymiana doświadczeń oraz adaptacja sprawdzonych rozwiązań kluczem do sukcesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt pokazuje, jak wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej  w procesie edukacyjnym pomaga w trakcie planowania działań, wymiany doświadczeń, podejmowania decyzji i adaptacji rozwiązań. W jednej ze szkół w Brzozowie zastosowano szeroki wachlarz technik otrzymywania informacji zwrotnej z użyciem, kamer, dyktafonów, ksero za pośrednictwem ankiet, rozmów, wywiadów, nagranych lekcji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2004-2007 umożliwiło pozyskanie  anonimowo uwag i pomysłów od klientów szkoły: uczniów, rodziców, pracowników nadzoru oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, którzy byli poddani na bieżąco badaniom. Analiza uzyskanych informacji pozwoliła na dokonanie zmian w bieżącej działalności szkoły i korekcji zachowań, wypracowanie indywidualnych programów poprawy procesu kształcenia i wychowywania. 

     Zgodnie z oczekiwaniami społeczności szkolnej i władz samorządowych zainicjowano współpracę międzynarodową, która stała się platformą wymiany doświadczeń oraz poszukiwań nowych rozwiązań w edukacji. Powstała płaszczyzna nieskrępowanego wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, wzrosło zadowolenie i motywacja uczniów do nauki,  znacznie poprawiły się wyniki nauczania. Szkoła zaczęła być postrzegana w środowisku lokalnym jako lider rozwiązań nowatorskich.

Wymierny efekt na lata związany z wdrożeniem tego projektu kosztował  tylko 1000 zł - taki wydatek poniesiono organizując dwa szkolenia, które zapoczątkowały gruntowne zmiany w mentalności i w postawach dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Brzozów
Powiat:  brzozowski
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  32-600 Brzozów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Brzozowie
Ulica:  ul. Armii Krajowej 1
Wirtyna internetowa:  www.brzozow.pl
 www.spprzysietnica.brzozow.pl
Liczba mieszkańców:  26.659
Osoby kontaktowe:  Wiesław Pałka
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy
 tel. 13 434 90 13, 695 899 794
 e@mail: w.palka@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych