Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.671
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Platforma edukacyjna w Urzędzie Miasta Krakowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Platforma Edukacyjna (PE) Krakowa to wielomodułowa, wielofunkcyjna baza informacji o działalności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie miasta, która połączyła już istniejące i rozproszone do tej pory zasoby internetowe dotyczące oświaty.

To kompleksowe narzędzie usprawniające proces zarządzania od 2006 roku pozwala m.in. na gromadzenie i analizę informacji o szkołach, uczniach, ich ścieżkach edukacyjnych, rekrutacji do szkół i przedszkoli, pomocy stypendialnej, a także umożliwia generowanie rozmaitych zestawów raportów, statystyk na potrzeby organu prowadzącego szkoły i inne placówki. Daje możliwość elastycznego zwiększenia wydajności systemu w miarę wzrostu liczby użytkowników, zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Działający w ramach Platformy Edukacyjnej Portal Edukacyjny – www.portaledukacyjny.krakow.pl - służy do komunikowania się z dyrektorami szkół i placówek, nauczycielami, rodzicami, uczniami i mediami. Dzięki PE udało się uporządkować zarządzanie oświatą, wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych w różnych systemach i jednostkach, usprawnić procesy rekrutacji, składania wniosków o stypendia i kontroli realizacji obowiązku szkolnego (zestawienie danych bazy o uczniach i bazy meldunkowej), poprawić komunikację z Wydziałem Oświaty, zapewnić powszechny dostęp do danych o ofercie placówek, liczbie i specyfice oddziałów.

Koszty tego przedsięwzięcia od 2005 roku to ok. 1 270 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-01

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-004 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Krakowa
Ulica:  pl. Wszystkich Świętych 3-4
Wirtyna internetowa:  www.krakow.pl
Liczba mieszkańców:  756.441
Osoby kontaktowe:  Anna Korfel-Jasińska
 p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji UM Krakowa
 tel. 12 616 52 00
 e@mail: ek.umk@um.krakow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych