Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.116
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Elbląski Program profilaktyki wychowawczej dzieci i młodzieży "Odnaleźć się w sobie"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt obejmuje szereg działań systemowych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży, działań ukierunkowanych na wspomaganie szkół w prowadzeniu profilaktyki zachowań problemowych uczniów. Wspierany jest przez szereg instytucji lokalnych i jest odpowiedzią na problemy środowisk szkolnych i lokalnej społeczności. Wprowadzono 2 poziomy działań. Pierwszy obejmuje wszystkich uczniów, a drugi - jest skierowany do uczniów z zaburzeniami zachowania.

Program obejmuje 3 obszary działania:

  • wspiera organizacyjnie, merytorycznie i finansowo szkoły oraz placówki oświatowe,
  • buduje system pomocy specjalistycznej dla rodzin,
  • wzbogaca ofertę edukacyjną w szkołach i placówkach oświatowych.

Elbląski Program Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie” kompleksowo odpowiada na problem dysfunkcjonalnych zachowań dzieci i młodzieży, oddziałuje w sferze edukacyjnej, tworzy system pomocy interwencyjnej w sytuacjach krytycznych. Głównym celem było uświadomienie uczniom zagrożeń współczesnego świata, umiejętność radzenia sobie i właściwe reagowanie na nie.

Program został wprowadzony,aby zwiększyć skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych dzieci oraz młodzieży, zintensyfikował i zintegrował pracę wychowawczą wszystkich placówek oświatowych, instytucji i organizacji pozarządowych.

Jest to program wieloletni, wymagający wizji i konsekwencji. W Elblągu przynosi on owoce już od kilku lat, i podobnie jak miasta, które dopiero zaczynają lub doskonalą swoje programy, muszą być nastawione na długookresową pracę u podstaw. Ze względu na gwałtowne zmiany stylu bycia młodzieży sukcesy programu należy mierzyć nie w kategoriach usunięcia zagrożeń i patologii (bo to nierealne), ale w kategoriach kontrolowania tego zjawiska i znaczącego wpływu na obniżenie płynących z niego zagrożeń. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-23
Data aktualizacji:  2011-03-14

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:   Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Elblągu, Wydział Edukacji
Wirtyna internetowa:  www.umelblag.pl
Liczba mieszkańców:  126.450
Osoby kontaktowe:  Andrzej Soja
 Naczelnik Wydziału Edukacji UM
 tel. 55 239 33 10
 e@mail: we@umelblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych