Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.364.891
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Bielsko-Biała łączy ludzi" - program przeciw wykluczeniu społecznemu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym najpoważniejszych problemów społecznych w mieście Bielsko-Biała jest obejmujące stosunkowo dużą populację zjawisko wykluczenia społecznego. Wśród czynników wywołujących ten proces jest nierówny dostęp lub też brak dostępu jednostek do podstawowych usług społecznych w dziedzinach edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa i kultury. Ponadto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zajmują niską pozycję na rynku pracy, czego przejawem jest bezrobocie, ubóstwo, choroby i niepełnosprawność, w tym rozwój zaburzeń psychicznych. Do czynników zwiększających ryzyko wykluczenia społecznego należą też niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych lub ich niedostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz niski poziom motywacji do pracy i wszelkich form aktywności społecznej.

Władze gminy uznały za ważne objęcie możliwie dużej grupy osób z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym kompleksowym wsparciem, łączącym działania o charakterze edukacyjnym, podnoszącym kwalifikacje zawodowe, ułatwiającym pełnienie ról społecznych oraz wspierające samodzielność, a także poprawiające stan zdrowia. Działania te realizowane są poprzez program „Bielsko Biała łączy ludzi" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Karola Miarki 11
Telefon:  33 499 56 00
Fax:  33 499 56 52
Wirtyna internetowa:  http://www. um.bielsko.pl
 http://www.mops.bip.wizja.net
Adres e@mail:  sekretariat@mops.bip.wizja.net
Liczba mieszkańców:  168.000
Osoby kontaktowe:  Aleksandra Ciaciura
 Dyrektor MOPS
 tel. 33 499 56 00
 e@mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych